Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Gavs sista gången Vt2 2015

Kursen har utgått. Vänligen se kurshemsidan för TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek om du har moment kvar i kursen.

Om tentamen (DAT1) i TDDI14 (4 hp)

OBS! Tentamen ges ett begränsat antal gånger eftersom kursen utgått. Var uppmärksam på när sista tillfället ges (juni-2017). Detta brukar markeras med en asterisk när du söker upp tentamen i studentportalen.

DAT1 är en datortentamen avseende objektorienterad programmering i C++ och består av programmeringsuppgifter där klasskonstruktion, härledning, polymorfi, operatoröverlagring och mallar är centrala men där även programmering i C++ allmänt är viktigt. Tentamenstiden är 5 timmar. Datortentamen ges första gången i tentamensperiod Vt2 och sedan i omtentamensperioderna i augusti och oktober. Tentamen betygssätts U, 3, 4, 5.

För slutbetyg på kursen krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyget bestäms av betyget på datortentamen (DAT1).

Datortentamen

Allmäna anvisningar för IDAs datortentasystem finns här.

•  Inloggningsinstruktioner och prakiska tips kommer att finnas på papper under tentamen, läs dessa innan tentamen!

•  En Studentklient används för att skicka in lösningar (endast!). Instruktioner kommer att finnas på papper, läs dessa innan tentamen!

•  Du bör ha god rutin på att använda Emacs eller annan tillgänglig texteditor (gedit, vim), kompilatorn g++ (GNU/GCC) samt att hantera filer i linuxmiljön (Unix).

•  Du bör ha god rutin på att tolka felmeddelanden och varningar från kompilatorn och länkaren samt kunna särskilja meddelanden från kompilatorn respektive länkaren.

Aktuella tentamenstillfällen och anmälningsperioder (enligt Studentportalen).

Exempel på tidigare tentamina

TDDI14 2015-10-20  |  Lösningar
TDDI14 2015-08-18  |  Lösningar
TDDI14 2015-06-01  |  Lösningar

Hjälpmedel

•  En bok om C++ får tas med till tentamen. Följande gäller:
— kommentarer/noteringar som direkt rör text och exempel på sidan i fråga får finnas i sidmarginalen.
— egna sidflikar för att enkelt kunna hitta t.ex. de olika kapitlen i boken är tillåtna.
— Inga extra ark eller lappar, lösa eller fastsatta, får finnas.
— tomma sidor, insidan av pärmarna, försättsblad, etc., får inte innehålla tillagd programkod.

•  En svensk—* ordbok.

•  Papper (delas ut) och penna.

Inga andra hjälpmedel är tillåtna!


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2017-01-17