Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Vt2 2014


Detta är en kurs i objektorienterad programmering i C++, inklusive mallar (template), och är en påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, grundkurs och TDDI14 Programmering i C++, standardbibliotek.

Senaste nytt...


8/10  Nytt datortentasystem fr.o.m. tentamensperiod Ht1 2014
 

Datortentor kommer framledes att köras på Linux, vilket innebär en del förändringar.

Vid inloggning till tentasystemet väljer studenten först Exam system i sessionsmenyn och loggar sedan in med eget LiU-ID (nytt). Därefter sker den normala tentainloggningen med personnummer och engångslösenord (som tidigare).

Utloggning innebär (som tidigare) att gå inte förrän vanlig inloggningsskärm visas.

Miljön är "standard" linuxmiljö, en avskalad MATE Desktop Environment.

Kompilator är för närvarande GNU GCC 4.8.2 (g++) med följande g++-alias:
•  g++11 (plain)
•  w++11 (alla varningar)
•  e++11 (varningar blir fel)

gccfilter körs som eget kommando:

   gccfiler g++-alias

valgrind finns (--tool=memcheck kan vara användbart); den som vill använda valgrind få tar reda på i förväg hur det fungerar.

emacs finns i standardversion.


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2013-05-25