Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Vt2 2015

Detta är en kurs i objektorienterad programmering i C++ och påbyggnadskurs till TDIU01 Programmering i C++, g.k. och TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek.

Senaste nytt...


25/5  Deadline för laboration Kalkylatorn är fredag 29/5 kl 13
 

Speciellt viktig att hålla för att kunna erhålla bonuspoäng, i kombination med laboration Listan!


23/5  Anmälningstiden för tentamen den 1/6 kl 14-19 har löpt ut
 

Tentamen kommer att ges i SU-salarna på plan 3. Inloggning påbörjas c:a 30 minuter innan tentamen startar, kom i god tid. Välkomna!

En Studentklient ska användas för att skicka in lösningar. Proceduren är enkel och en instruktion kommer att finnas på papper vid tentorna. Var vänlig, läs denna instruktion innan tentamen!

För mer information om hjälpmedel m.m., se kursens examinationssida.


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-03-04