Hide menu

TDDI04 Concurrent programming, Operating Systems, and Real-time Operating Systems (6 ECTS)

Vt1-Vt2 2011


Latest News...


8/2  Nytt labrapporteringssystem (ej webreg)
 

Vi testar ett nytt labrapporteringssystem som vi tror kommer fungera bättre för både oss (inga papper) och studenterna (resultaten inlagda direkt). Detta innebär att du behöver anmäla dig i det nya systemet. Använd länken i menyn, eller på labsidan.


8/2  Kursinformation via epost
 

Merparten av all löpande kursinformation skickas via epost. Se till att du är med på kursens epostlista, detta kan du kolla genom att logga in på studentportalen, där hantering av epostlistor finns. Får du redan kusrmail är det inge prolem för dig.


5/1  Kurshemsidan uppdateras för 2011


Page responsible: Klas Arvidsson
Last updated: 2011-01-05