Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Etikmoment: Förberedelse

Som förberedelse inför etikseminariet ska ni lämna svar på frågorna nedan. Svaren skickas in via Inla (se menyn till vänster). Skicka in till både Elin Palm och Johanna Romare.

Material från etikmomentet publiceras i samband med etikföreläsningen.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-26