Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Ht2 2016


Senaste nytt...


7/112  Fö & Redovisning!
 

Föreläsningen imorgon är kl 8-10 (och inte till kl 12, det står fel i schemat) och kommer att handla om crowth hacking

När det gäller den sista redovisningen så gäller följande:

 • Slutlig inlämning: Varje projektgrupp ska lämna in
  • En uppdaterad NABC-analys och pitch av idén lämnas in skriftligt i Lisam.
  • En screencast på 3-5 minuter som en marknadsföringsmaterial för produkten. Screencast kan lämnas in i Lisam eller valfri plats och i så fall ska länken till screencast anges i Lisam tillsammans med pitch och NABC.
  • För betyg 5 ska projektgruppen skriva en reflektionsrapport över projektet på 2-4 A4 sidor (utöver framsida, innehållsförteckning, referenslista och eventuella bilagor) som tar upp en eller flera aspekter av projektet. Rapporten ska sparas i PDF och läggs in i Lisam under .
 • Muntlig redovisning: Individuell muntlig redovisning av projektet som innefattar en pitch (alla gruppmedlemmar kan ha samma pitch), en kort demonstration av produktidéen och en utfrågning av examinatorn kring projeketet med avseende på kursmålen. Hela redovisningen tar 10 min. Anmälan till redovisningen görs via webreg senast den 9/12
  På den muntliga redovisningen kommer jag att ställa frågor till er utifrån kursmålen och kriterierna för examinationen
  Man behöver inte närvara på de andras redovisningar.

7/11  Redovisning på fredag!
 

På redovisningen ska varje pitch vara för potentiella investerare och på max 5 minuter. Pitchen och NABC analysen ska finnas i Lisam senast innan seminariet.
Alla grupper måste vara registrerade i webreg senast den 9/11.


27/10  Välkommen till kursen!
 


Varmt välkommen till kursen mjukvaruteknisk entreprenörskap som ges för första gången i år. Kursens webbsidor är uppdaterade. Kursen startar på onsdag med en introduktionsföreläsning kl. 13-15.


Inför föreläsningen titta igenom informationen om kursen på kurshemsidan. I kursen kommer ni att jobba med en idé i grupper om 2-4 personer. På föreläsningen på fredag nästa vecka kommer ni att ha möjlighet att prata med varandra om era idéer för att bilda grupper.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2016-03-01