Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

Ht1-Ht2


Senaste nytt...


18/11  Inlämning snart
 

Senast den 25/11 ska ni maila era texter inför nästa dialogseminarium. Tänk på följande:

 1. Texten ska vara på 1-2 A4-sidor utan att använda extrema fontstorlekar eller marginaler. Ni har 15 min för både textläsning och diskussion. Det är kvalitén på texten som är viktiga och inte kvantitet.
 2. Ange i mailet vilket betyg ni siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns.
 3. Skriv löpnade text där det framgår av innehållet vad varje stycke handlar om utan att det behöver skrivas rubriker som utfyllnad. Ni kan ha med rubriker i den text ni mailar till mentorn detta ska dock inte synas i den text som ni tar med till dialogseminariet.
 4. Innan ni skriver skrivuppgiften läs också texten "Om reflektionstexten till dialogseminariet"
 5. Skriv namn överst i dokumentet.


7/11  Info
 29/09  Inlämning på måndag
 


Jag vill påminna om att ni ska mailar in uppgiften och skrivuppgiften senast på måndag den 3/10 till era lärarmentorer. Tänk på följande:

 • Skicka in både uppgiften - personligt ledarskap och skrivuppgiften
 • Kurskoden (TDDD84) ska skrivas i e-post ämnet.
För skrivuppgiften:
 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF. Filen ska sparas som ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn och PersonligtLedarskap, till exempel Torbjorn-Stromback-PersonligtLedarskap.pdf
 • Ange också i mailet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet).
 • Innan du skriver skrivuppgiften läs också texten "Om reflektionstexten till dialogseminariet"
 • Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för personligt ledarskap.
 • En kompletteringsuppgift måste göras vid missad deadline
 • Texten till dialogseminariet ska inte vara i punktform. Det räcker inte att kortfattat svara på varje fråga i stegen i Gibbs modellen


13/09  Föreläsningsbilder, workshop och webreg!
 

Föreläsningsbilderna finns nu på kurssidan under Personligt ledarskap.

Workshopen på fredag är obligatorisk och den är en förutsättning för att ni ska kunna göra uppgiften. Information om vilken grupp och lokal som gäller för dig under workshopen finns på Schema HT1-sidan för kursen TDDD91.

Du ska också registrera dig på era grupper i webreg. De nya grupperna finns på TDDD99s kurssida. Vissa förändringar förekommer i vissa grupper. Finns du inte med i en grupp så hör av dig omgående och ange vilken mentor du har haft innan.


9/09  Kursstart!
 

Hoppas att ni har haft en härlig sommar och en bra start på höstterminen. Den här terminen kommer ni att läsa del 3 av kursen med kurskod TDDD84. På måndag är det dags för terminens första föreläsning. Inför föreläsningen titta igenom informationen på kurssidan. Ni ska också registrera er på era grupper i webreg. De nya grupperna finns på TDDD99s kurssida. Vissa förändringar förekommer i vissa grupper. Finns du inte med i en grupp så hör av dig omgående och ange vilken mentor du har haft innan.

Varmt välkomna till kursen och föreläsningen på måndag!

Trevlig helg!


17/08  Välkommen till TDDD84!
 

Varmt välkommen till del 3 av kursen ingenjörsprofessionalism! Under hösten 2016 kommer vi att jobba med Personligt ledarskap och Självmotivation.

Kurshemsidan är uppdaterad. Jag ser fram emot att träffas!
/ABSidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2014-08-18