Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Schema

För exakta tider kolla TimeEdit för kursen, nedanstående skall ses som en schematisk bild över hur kursen är upplagd. Vid tveksamheter kontakta kursledningen.

Tid som inte är schemalagd är tänkt att användas till projekt- och kandidatarbete.
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Vecka 4
Projektstart
SCRUM
Säkerhet (FÖ 1)
Människa, teknik och samhälle 1 (Psykologi)
Säkerhet (FÖ 2)
Vecka 5
Säkerhet (FÖ 3)
Människa, teknik och samhälle 2 (Samhällsvetenskap)
Människa, teknik och samhälle 3 (Etik)
Människa, teknik och samhälle 4 (Samhällsvetenskap)
Systemprogramvara (FÖ 1)
Systemprogramvara (FÖ 2)
Vecka 6
Systemprogramvara (FÖ 3)
Säkerhet (FÖ 4)
MTS 5 (Psykologi)
Systemprogramvara (FÖ 4)
MTS 6 (Etik)
Säkerhet (FÖ 5)
Vecka 7
Systemprog.(FÖ 5)
MTS 5 (Psykologi)
Skicka in material inför demo 1
Systemprogramvara (LE 1)
Systemprogramvara (FÖ 6)
Kandidatarbeten görs tillgängliga
Vecka 8
Demo 1
Android handledning
Systemprogramvara (LE 2)
Deadline för val av kandidatarbete
Vecka 9
Resurstillfälle Säkerhet
Tentamen Säkerhet
Vecka 10
Resurstillfälle Systemprogramvara
Tentamen Systemprogramvara
Vecka 11
Skicka in material inför demo 2
Demo 2
Deadline inskick av frågor inför MTS tenta
Vecka 12
Muntlig tentamen MTS
Vecka 13
Vecka 14
SCRUM återkoppling
Deadline för studenter att skicka in material inför halvtidskontroll
Vecka 15
Skicka in material inför demo 3
Vecka 16
Demo 3
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Vecka 17
Vecka 18
Vecka 19
Deadline för inlämnad projektrapport
Vecka 20
Demo 4 / Slutredovisning
Möte med MTS
Möte med MTS
Deadline färdig kandidatrapport
Vecka 21
Studenter får tillbaka kommentarer från handledare
Vecka 22
Deadline för uppdaterad kandidatrapport
Vecka 23
Framläggning, Opponering & Auskultation
Framläggning, Opponering & Auskultation

Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2015-03-02