Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Schema

För exakta tider kolla TimeEdit för kursen, nedanstående skall ses som en schematisk bild över hur kursen är upplagd. Vid tveksamheter kontakta kursledningen.
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Vecka 4
Projektstart
Gästföreläsning
Programvaruteknik 1
(David Byers)
Säkerhet 1
Grupparbete
Människa, teknik och samhälle 1 (Tomas)
Säkerhet 2
Människa, teknik och samhälle 2 (Eva)
Grupparbete
Vecka 5
Människa, teknik och samhälle 3 (Elin)
Grupparbete
Systemprogramvara (FÖ) 1
Människa, teknik och samhälle 4 (Eva)
SCRUM
(Johan Åberg)
Säkerhet 3
Grupparbete
Människa, teknik och samhälle 5 (Tomas)
Grupparbete
Vecka 6
Säkerhet 4
Systemprogramvara (FÖ) 2
Säkerhet 5
Människa, teknik och samhälle 6 (Tomas)
Grupparbete
Människa, teknik och samhälle 7 (Elin)
Systemprogramvara (FÖ) 3
Grupparbete
Vecka 7
Systemprogramvara (FÖ) 4
Grupparbete
Grupparbete
Skicka in material inför avstämning 1
Systemprogramvara (LE) 1
Grupparbete
Systemprogramvara (FÖ) 5
Grupparbete
Vecka 8
Avstämning 1: Krav och projektplan
Programvaruteknik 2
(David Byers)
Planering inför Sprint 1
13:00
SCRUM Meeting
09:00
Systemprogramvara (FÖ) 6
SCRUM Meeting
09:00
Systemprogramvara (LE) 2
Android Laboration
Vecka 9
Android Laboration
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Resurstillfälle Säkerhet
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete
Tentamen Säkerhet
Retrospective
Sprint 1
14:00
Vecka 10
Planering inför Sprint 2
09:00
Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Deadline eget val av kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Resurstillfälle Systemprogramvara
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete
Tentamen Systemprogramvara
Utskick av frågor inför MTS tenta
Vecka 11
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Förslag på kandidatarbeten görs tillgängliga
SCRUM Meeting
09:00
Skicka in material inför avstämning 2
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete
Deadline inskick av frågor inför MTS tenta
Retrospective
Sprint 2
09:00
Vecka 12
Avstämning 2: Krav, arkitektur, design
Planering inför Sprint 3
14:00
SCRUM Meeting
09:00
Deadline för val av kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
Muntlig tentamen MTS
Vecka 13
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Deadline godkänd kandidatarbete ansökan
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
Retrospective
Sprint 3
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
Vecka 14
Planering inför Sprint 4
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
Vecka 15
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
SCRUM Meeting
09:00
Skicka in material inför avstämning 3
SCRUM Meeting
09:00
Skicka in material inför halvtidskontroll
Retrospective
Sprint 4
09:00
Projektarbete & Kandidatarbete
Vecka 16
Kandidatarbete
Avstämning 3: Helheten
Halvtidskontroll kandidatarbete
Kandidatarbete
Halvtidskontroll kandidatarbete
Kandidatarbete
Kandidatarbete
Kandidatarbete
Vecka 17
Kandidatarbete
Vecka 18
Planering inför Sprint 5
09:00
Kandidatarbete & Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Kandidatarbete & Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Kandidatarbete & Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Deadline för inlämnad projektrapport
Vecka 19
SCRUM Meeting
09:00
Kandidatarbete & Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Kandidatarbete & Projektarbete
SCRUM Meeting
09:00
Kandidatarbete & Projektarbete
Retrospective
Sprint 5
09:00
Kandidatarbete & Projektarbete
Slutredovisning för projektet
Möte med MTS
Vecka 20
Kandidatarbete
Vecka 21
Deadline färdig och inlämnad kandidatrapport
Mindre korrigeringar kandidatrapport
Vecka 22
Deadline för godkänd kandidatrapport
Tilldelning av opponenter
Förberedning inför framläggning och opponering
Vecka 23
Förberedning inför framläggning och opponering
Framläggning, Opponering & Auskultation
Framläggning, Opponering & Auskultation
Framläggning, Opponering & Auskultation

Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2014-03-18