Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Schema

För exakta tider kolla TimeEdit för kursen, nedanstående skall ses som en schematisk bild över hur kursen är upplagd. Vid tveksamheter kontakta kursledningen.

Tid som inte är schemalagd är tänkt att användas till projekt- och kandidatarbete.
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Vecka 3
Projektstart
10-12
SCRUM
(FÖ)
13-14
Systemprogramvara
(FÖ1)
8-10
Etik
(FÖ1)
13-15
Systemprogramvara (FÖ 2)
8-10
Samhällsvetenskap
(FÖ 1)
13-15
Säkerhet (FÖ 1)
13-15
Vecka 4
Säkerhet (FÖ 2)
10-12
Samhällsvetenskap (FÖ 2)
13-15
Etik (FÖ 2)
10-12
Psykologi (FÖ 1)
10-12
Säkerhet (FÖ 3)
13-15
Psykologi (FÖ 2)
13-15
Säkerhet (FÖ 4)
10-12
Vecka 5
Systemprogramvara (FÖ 3)
10-12
Säkerhet (FÖ 5)
13-15
Systemprogramvara (FÖ 4)
10-12
Systemprogramvara (LE 1)
13-15
Omvärldsanalys
8-12
Systemprogramvara (FÖ 5)
10-12
Systemprogramvara (LE 2)
13-15
Vecka 6
Systemprogramvara (FÖ 6)
13-15
Skicka in material inför demo 1
Deadline inskick av uppgifter inför MTS tenta
Kandidatarbeten görs tillgängliga
Vecka 7
Demo 1
13-17
Muntlig tentamen MTS
Deadline för val av kandidatarbete
Informationssökning
(FÖ)
13-15
Kandidatarbeten delas ut
Vecka 8
Resurstillfälle Säkerhet
10-12
Tentamen
Säkerhet
Vecka 9
Resurstillfälle Systemprogramvara
10-12
Tentamen Systemprogramvara
Vecka 10
Skicka in material inför demo 2
Vecka 11
Demo 2
13-17
Vecka 12
Vecka 13
Deadline för studenter att skicka in material inför halvtidskontroll
Vecka 14
Skicka in material inför demo 3
Vecka 15
Demo 3
13-17
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Halvtidskontroll
Vecka 16
Vecka 17
Vecka 18
Deadline för inlämnad projektrapport
Vecka 19
Demo 4 / Slutredovisning
13-17
Möte med MTS
Deadline färdig kandidatrapport
Vecka 20
Studenter får tillbaka kommentarer från handledare
Vecka 21
Deadline för uppdaterad kandidatrapport
Vecka 22
Framläggning, Opponering & Auskultation
08-17
Framläggning, Opponering & Auskultation
08-17

Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2017-01-11