Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Litteratur

Informationssäkerhet

Computer Security: Art and Science är huvudsaklig kurslitteratur för säkerhetsdelen. Övriga delar i boken, samt annat material i listan här kan vara användbara i projektet.

 • Matt Bishop. Computer Security: Art and Science. Addison-Wesley. 2002.
 • F. den Braber, I. Hogganvik, M. S. Lund, K. Stølen, F. Vraasen, "Model-based security analysis in seven steps - a guided tour to the CORAS method", available here, Springer. BT Technology Journal, pp 101-117, 2007.
 • Paco Hope, Steven Lavenhar, Gunnar Peterson. Architectural Risk Analysis. Cigital. 2005. On-line: https://buildsecurityin.us-cert.gov/articles/best-practices/architectural-risk-analysis
 • Gary McGraw. Risk Management Framework. Cigital. 2005. On-line: https://buildsecurityin.us-cert.gov/articles/best-practices/risk-management/risk-management-framework-%28rmf%29
 • Mick Bauer. Practical Threat Analysis and Risk Management. Linux Journal. 2002. On-line: http://www.linuxjournal.com/article/5567
 • Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorshot and Scott A. Vanstone. Handbook of Applied Cryptography. CRC Press. 2006. On-line: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/

Systemprogramvara

Operating System Concepts och Distributed Systems: Concepts and Design är kurslitteratur för systemprogramvara. Dessa och övrigt material kan vara användbara i projektet. Detaljerade läsanvisningar återfinns vid respektive föreläsning.

 • Avi Silberschatz, Petre Baer Galvin, and Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition. Wiley, 2014. ISBN: 9781118093757
 • George Coulouris, Jean Dollimore, and Tim Kindberg. Distributed Systems: Concepts and Design, 5th Edition. Addison-Wesley. 2011.
 • Algirdas Avizienis, Jean-Claude Laprie, Brian Randell, and Carl Landwehr. Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 1(1):11-33, 2004. On-line: http://dx.doi.org/10.1109/TDSC.2004.2 .
 • Mohamed El-Gendy, Abhijit Bose and Kang Shin. Evolution of the Internet QoS and Support for Soft Real-Time Applications. Proceedings of the IEEE, Vol 91, No. 7, Juli 2003. On-line: http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2003.814615

Samma material om process delen av kursen med exempel i Java syntax kommer ni åt genom att logga in med LiU-ID på:

Människa, teknik och samhälle (MTS)

Samhällsvetenskap

Följande litteratur ska vara läst till hemtentamen och diskussionsseminariet:

 • Boel Berner. Regeln i undantaget. Om olyckor, kunskap och tekniska system. On-line: http://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/berner-boel/presentation/1.71871/REGELNIUNDANTAGET.pdf
 • Gregory A. Bigley and Karlene H. Roberts. The Incident Command System: High-Reliability Organizing for Complex and Volatile Task Environments. Academy of Management Journal. 44(6):1281-1299, 2001.
 • Lionel Dyck. High Reliability Organizations (HRO) in Practice. Technical Support. Januari 2007.
 • Karl E. Weick. The Collapse of Sensemaking in Organizations: The Mann Gulch Disaster. Administrative Science Quarterly, 38(4):628-652, 1993.

Psykologi

 • Eva Hammar Chiriac och Anders Hempel (red.). Handbok för grupparbete. Studentlitteratur 2013.
 • David Johnson and Roger Johnson. Making Cooperative Learning Work. Theory into Practice, Vol. 38, No 2, 67-73. 1999. (Artikeln går att finna via bibliotekets webb).
 • Johan Bertlett och Stefan Jern, kap. 10 s. 278-292 i Johan Näslund och Stefan Jern (red.). Organisationspsykologi. Studentlitteratur 2015. (Utdraget från boken delas ut som kopia vid föreläsning).
 • Gerry Larsson, kap. 5 i Lars Fredholm och Anna-Lena Göransson, (red.). Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället. Räddningsverket. 2006. (Finns tillgänglig för nerladdning på: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20953.pdf).
Vidare läsning:
 • Stefan Jern och Anders Hempel. Gruppdagbok i forskning och praktik. FOG-rapport nummer 49. 2002. (Finns tillgänglig för nerladdning).
 • Donelson R. Forsyth. Group Dynamics (4th ed). Thomson Learning. 2006.
 • Susan Wheelan. Att skapa effektiva team. Studentlitteratur. 2013.

Etik

Litteratur som examineras:

 • Sven Ove Hansson. "Teknik och etik". Kompendiet hämtas från: http://www.infra.kth.se/~soh/tekniketik.pdf. länk.
 • Helen Nissenbaum. "Privacy as contextual integrity". Washington Law Review, 2004. Artikeln hämtas från: http://crypto.stanford.edu/portia/papers/RevnissenbaumDTP31.pdf. länk.
 • Philip Brey. "Disclosive Computer Ethics". Computers and Society, Vol. 30. Issue 4. Pp. 10-16. 2000. länk.
 • Association for Computing Machinery and IEEE Computer Society. Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice. Version 5.2. On-line: http://www.acm.org/about/se-code

Mobila system

 • Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols.
 • C. Siva Ram Murthy, B. S. Manoj. Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols. Prentice-Hall. 2004.

Arkitektur och Design

 • Len Bass, Paul Clements and Rick Kazman. Software Architecture in Practice, Second Edition. Addison Wesley. 2003.
 • David Garland and Mary Shaw. An Introduction to Software Architecture. Technical Report CMU/SEI-94-TR-021. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Uni- versity. 1994. On-line: http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/94.reports/pdf/tr21.94.pdf
 • Amnon Eden and Rick Kazman. Architecture, Design, Implementation. In Proceed- ings of the 25th International Conference on Software Engineering. IEEE Computer Society.2003. On-line: http://dx.doi.org/10.1109/ICSE.2003.1201196
 • Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. 1995.
 • För designmönster erbjuder Wikipedia-artikeln "Design Pattern (computer science)" ett stort antal användbara referenser och länkar utöver de som räknas upp här.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2016-01-27