Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

VT1-VT2 2014


Sidan är under konstruktion inför VT2015, information på sidan kan vara inaktuell.

Senaste nytt...


2014‑08‑11  Visning av tentamen i Systemprogramvara
 

Visning av tentamen i Systemprogramvara sker kl 12:30 den 15:e augusti i Donald Knuth


2014‑02‑18  Slides från Software Engineering
 

Slides från Software Engineering föreläsningarna finns nu att ladda ner.


2014‑01‑28  Slides till SCRUM föreläsningen
 

Slides till SCRUM föreläsningen finns att ladda ner.


2014‑01‑22  Uppdaterade slides inför Säkerhet 1
 

Nya slides har (igen) laddats upp inför dagens Säkerhetsföreläsning.


2014‑01‑21  Uppdaterade slides inför Säkerhet 1
 

Nya slides har laddats upp inför morgondagens Säkerhetsföreläsning.


2014‑01‑21  Kundkontakter och slides från MSB
 

Nu finns slides från Samuels föreläsning att hitta under Krav på Projekt. Vi har också lagt till ett kort stycke om kundkontakter under projektledning. Vi kommer mejla ut kontaktuppgifter till er, ni tar kontakt med respektive kundkontakt under vecka 4,5 eller 6. Detta för att ge inspiration till kravställningen.


4/11  Ny kurs
 

Kursens webbsidor är automatgenererade och därför i vissa fall med rudimentärt innehåll.


Under denna projekttermin kommer du att:

  • F?kunskap och erfarenhet av en projektmodell.
  • F?praktisk ?ning i projektplanering och uppf?jning.
  • Parallellt med projektet f?kunskaper i olika ?nen, s?om informationss?erhet, systemprogramvara, etik och psykologi.
  • F?m?lighet att se teknik och teknikutveckling i ett helhetsperspektiv.

Examination

Terminen best? av tre delar: en kursdel, en projektdel och ett kandidatarbete. Kursdelen examineras genom skriftliga tentamina, kontrollskrivning och seminarier. Projektdelen examineras genom periodvisa avst?ningar och en slutredovisning. Kandidatprojektet examineras genom kandidatrapport och framl?gning.

Projektgruppens roll

Som projektgrupp har ni f?t uppdrag att utveckla ett programvaruintensivt system f? en kund. Produkten ska dessutom kunna vidareutvecklas, eller levereras i sin helhet, till andra liknande kunder i framtiden. D?f? m?te ni balansera rena kundkrav med krav fr? er ledning. Ni f?v?tas agera professionellt i alla interaktioner med kursledning, kunder och andra intressenter.

Kursledning

Kursledningen kan ur ett projektperspektiv ses som era chefer - personer som kan st?la krav p?projektet (och g? det) som ibland inte st?mer ?erens med kundens krav eftersom de har ett mer strategiskt perspektiv p?hur produkten kommer att anv?das och s?jas. De har ocks?befogenhet att styra eller helt avbryta projektet.


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2014-12-15