Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Kandidatarbete - Introduktion

Kandidatarbetet är en fördjupning i något av ämnena säkerhet, mobila system eller systemprogramvara. Arbetet utgår ifrån det projektarbete som ni genomfört.

Kandidatarbetet görs i par, där båda personer tillhör samma grupp i projektdelen av kursen. Om man inte har valt någon att arbeta med och/eller inte valt kandidatarbete vid deadline så kommer man att få en partner och/eller arbete tilldelat sig.

Val av kandidatarbete

Kandidatarbeten kan göras inom ämnena säkerhet, systemprogramvara samt mobila system. Ungefär 5-6 arbeten inom varje ämnen kan hanteras, därför kommer en metod för uppdelning av arbeten användas.

Tilldelning av arbeten sker enligt följande:

 • Deadline för nedanstående punkter hittar ni i schemat.
 • Mellan vecka 4 och 10 finns det möjlighet att själv välja kandidatarbete (inom ämnena). Skicka in en ansökan till kursansvarig (fråga kursledningen vem detta är). Tänk på att det kan ta över en vecka för ämnesansvarig att granska ansökan och återkoppla till er. Efter vecka 10 går det inte längre att skicka in ansökningar med egna valda ämnen.
 • Vecka 11 görs ett antal arbeten (i form av rubriker) tillgänliga. Antalet per ämne beror på hur många egna valda kandidatarbeten som godkänts. Välj en rubrik, skriv en ansökan, och skicka in till kursansvarig. Det rekommenderas att skicka in ett andra och tredje val också, det är först godkänd ansökan som har rätt till en viss rubrik. Om ni skickar in flera val så markera prioriteringen tydligt.
 • Vecka 12 är det deadline för inskickad ansökan. Om man då ännu inte valt någon att arbeta med, eller om man inte har en skickat in en ansökan, så kommer kursledningen att sätta ihop personer i par och tilldela kandidatarbeten.
 • Vecka 13 är det deadline för godkänd ansökan. Om man då ännu inte har en godkänd ansökan så kommer kursledningen att tilldela arbeten.

Ansökan om kandidatarbete

Ansökan består av en A4 sida (max). På denna sida skall följande framgå (notera att om något av detta saknas är det inte en godkänd ansökan).

 • Båda personers namn
 • Om detta inte är ett eget valt arbete så ska prioriteringen av ansökan göras tydlig
 • Rubriken på arbetet
 • Bakgrund till arbetet
 • Motivationen och syftet med arbetet
 • De frågeställningar som är intressanta


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2014-01-31