Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Rapport & Framläggning

Rapport

Rapporten skall bestå av 20-30 välskrivna sidor. I rapporten skall följande finnas:

  • Abstrakt (1/2 sida som beskriver i korthet hela arbetet)
  • Inledning
  • Bakgrund (kallas ibland motivation och/eller syfte)
  • Teori
  • Metod
  • Resultat
  • Diskussion
  • Slutsatser
  • Referenser

Rapportguide

En mycket användbar guide till rapportskrivning har tagits fram av Johan Åberg och finns att ladda ner här.

Framläggning

Det finns ett antal dagar avsatta för framläggningar. Kursledningen kommer avgöra när varje grupp genomför sin framläggning. Alla studenter bör vara tillgänliga dessa dagar. Framläggning görs på svenska.

Opponering

Kursledningen avgör vem som opponerar på vem, alla som har ett arbete godkänt för framläggning vid deadline (se schema) kommer att få en opponent och någon att opponera på. Opponering görs på svenska.

Auskultation

Ni kommer att delta vid andras framläggningar och kommer därmed uppfylla era auskultations uppdrag.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2015-12-15