Göm menyn

TDDD78/729A85 OO-programmering och Java

Senaste nytt...


151103  Uppdateringar 2016
 

Uppdateringar inför 2016 pågår och kommer att läggas ut på websidan när de blir klara. En större nyhet är att vi för över mer poäng till labbarna, så att vi har 3+3 poäng (labb+projekt) istället för 2+4. Vi räknar med att stora delar av nuvarande labbar kommer att finnas kvar, men det kommer att bli både förändringar och tillägg jämfört med 2015.


151016  Nästa redovisningstid
 

Nästa redovisningstid är SU15-16 torsdag 151022 klockan 10-12.

Handledarna kommer cirka klockan 10.30. Varje handledare stannar till det inte längre finns studenter från den egna gruppen som är färdiga att redovisa. Finns det ingen från en handledares grupp som är närvarande och redo vid 10.30 går handledaren alltså omedelbart därifrån. Var förberedda och kom i tid!

*Inlämning* av nytt och kompletterat sker till er egen handledare, senast söndag 151025.


150916  Genomgång av labbar och projekt
 

Genomgången av labbar och projekt är i full gång. Vissa är inrapporterade, andra finns fortfarande kvar. Vi uppdaterar websidan när samtliga har rapporterats in!


150814  Redovisning av labbar och projekt
 

Nästa tillfälle för demonstrationer i TDDD78 / 729A85 är fredag 150828 klockan 10-12 i SU03. Detta gäller bara dem som behöver demonstrera. Kompletteringar från kursomgånge 2015 lämnas normalt in elektroniskt.

Handledarna kommer cirka klockan 10.30. Varje handledare stannar till det inte längre finns studenter från den egna gruppen som är färdiga att redovisa. Finns det ingen från en handledares grupp som är närvarande och redo vid 10.30 går handledaren alltså omedelbart därifrån. Var förberedda och kom i tid!

Inlämning av nytt och kompletterat sker till er egen handledare, senast söndag 150830. Därefter räknar vi med upp till 3 veckor innan allt är genomgånget och resultaten är inrapporterade.

Kommande tillfällen blir i slutet av oktober och i början av januari. Därefter får man vänta till de tider som gäller för labbar respektive projekt under nästa kursomgång -- i så fall får man ta kontakt med examinatorn i god tid för att se om något i uppgifterna eller kraven har ändrats.


150326  Redovisning av labbar
 

I omtentaperioden kommer det att finnas möjlighet att demonstrera och lämna in kvarvarande labbar i Java/OO. Detta gäller även tidigare årskurser samt studenter från TDDC69.

Demonstration sker torsdag 150409 klockan 10:15 och 13:15. Vi har två tider eftersom vissa kan ha omtenta på förmiddagen och andra på eftermiddagen. Salar står i schemat. Inlämning av ny kod eller kompletteringar sker senast söndag 150412.

Man redovisar för sin egen handledare. Alla handledare kommer i början av labben och går så snart det inte finns någon ur den egna gruppen som är färdig att redovisa. De stannar alltså inte och väntar in redovisningar, så var där i tid, förbered demonstrationen och se till att allt fungerar som det ska!

Nästa chans att redovisa labbar kommer i omtentaperioden i juni.


150323  Onsdagens föreläsning
 

Onsdagens föreläsning börjar 09.00. Det är en kortare extraföreläsning som kortfattat introducerar nätverkskommunikation i Java. Detta ämne ingår inte i kursen men presenteras som en "bonus" för den som ändå vill använda nätverkskommunikation i sitt projekt.


150216  Subversionprojekt
 

Subversion-arkiv har nu skapats för de som har anmält sig till projektet. Fler arkiv kommer nästa vecka för de som ännu inte har anmält sig.


150211  Anmälan till projekt
 

Det går nu att anmäla sig till projektet i WebReg.Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2014-12-16