Göm menyn

TDDD78 OO-programmering och Java

VT1-VT2 2014


Senaste nytt...


140610  Demonstrationer och kompletteringar
 

Som meddelats via epost är 140610 sista dagen för demonstrationer och inlämningar före sommaren.
Nästa tillfälle (där man också kan lämna in kompletteringar av inlämningarna från juni) kommer i omtentaperioden i augusti, vecka 35 (25-29/8). Därefter kommer årets sista möjlighet att lämna in eller komplettera i omtentaperioden i oktober, vecka 43 (20-23/10). Den som inte är färdig efter detta kan lämna in under nästa kursomgång 2015, enligt det årets deadlines (projekt lämnas då troligen in i april/maj).


140224  Labbsalar
 

Kom ihåg att vi nu är inne i projektperioden och att ni ska gå till den labbsal som gäller för er projektgrupp, inte för den tidigare labbgruppen.


140214  Projektinstruktioner
 

Projektinstruktionerna finns nu tillgängliga.


140212  Preliminärt föreläsningsschema för de närmaste veckorna
 

Preliminärt föreläsningsschema (kan ändras vid behov):

    Ons 140212: Grafik -- att skapa en egen komponent i Java
    Tor 140213: Texthantering och I/O i Java
    Mån 140217: Projektintro, UML, designmönster del 1
    Ons 140219: Designmönster del 2
    Ons 140226: Datatyper: Arrayer, enums, listor/collections, iteratorer, ...
    


140206  Labb 4 uppe
 

Labb 4 är nu uppe. Subversion-konton för labb 4 finns tillgängliga för den som vill använda versionshantering.


140205  Labbar på gång
 

Projektet blir mycket likt förra årets projekt. Instruktionerna håller nu på att förtydligas och kraven kommer att justeras något.Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2013-10-29