Göm menyn

TDDD78 OO-programmering och Java

VT1-VT2 2014


Senaste nytt...


141110  Kurskoder
 

Under 2015 kommer denna kurs att gå som både TDDD78 (tekfak) och 729A85 (filfak).


141103  Demonstrationer och kompletteringar
 

Vi arbetar med granskning av inlämningarna. Vissa är rapporterade, men inte alla. Vi informerar här när allt är klart.

Det kommer att finnas ytterligare ett tillfälle att demonstrera och lämna in, i början av januari. Därefter blir nästa tillfälle i samband med nästa års omgång av TDDD78, någon gång under VT2.


141014  Demonstrationer och kompletteringar
 

Nästa tillfälle för demonstration av projekt/labbar är måndag 141020 klockan 10.30 i SU14. Demonstration krävs om ni inte har demonstrerat förut eller om ni har gjort stora utökningar med nya finesser. I övrigt räcker det att lämna in elektroniskt.

Deadline för inlämning av labbar och projekt är söndag 141026. Följ instruktionerna, inklusive att gå genom projekt med IDEAs inspektioner.


140819  Demonstrationer och kompletteringar
 

Nästa tillfälle för demonstrationer är måndag 140825 klockan 15.15 i SU15-16. Var förberedda: Som vanligt går labbhandledarna när det inte finns kvar någon som är färdig att redovisa.

De som redan har demonstrerat projektet behöver inte komma utan kan lämna in eventuella kompletteringar elektroniskt. Labbar som inte är klara måste däremot redovisas personligen.

Deadline för inlämning av labbar och projekt är onsdag 140827 (natten till torsdag). Se till att följa instruktionerna, inklusive att gå genom projekt med IDEAs kodinspektioner.


140610  Demonstrationer och kompletteringar
 

Som meddelats via epost är 140610 sista dagen för demonstrationer och inlämningar före sommaren.
Nästa tillfälle (där man också kan lämna in kompletteringar av inlämningarna från juni) kommer i omtentaperioden i augusti, vecka 35 (25-29/8). Därefter kommer årets sista möjlighet att lämna in eller komplettera i omtentaperioden i oktober, vecka 43 (20-23/10). Den som inte är färdig efter detta kan lämna in under nästa kursomgång 2015, enligt det årets deadlines (projekt lämnas då troligen in i april/maj).Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2013-10-29