Göm menyn

TDDD78 OO-programmering och Java

VT1-VT2 2014


Senaste nytt...


140819  Demonstrationer och kompletteringar
 

Nästa tillfälle för demonstrationer är måndag 140825 klockan 15.15 i SU15-16. Var förberedda: Som vanligt går labbhandledarna när det inte finns kvar någon som är färdig att redovisa.

De som redan har demonstrerat projektet behöver inte komma utan kan lämna in eventuella kompletteringar elektroniskt. Labbar som inte är klara måste däremot redovisas personligen.

Deadline för inlämning av labbar och projekt är onsdag 140827 (natten till torsdag). Se till att följa instruktionerna, inklusive att gå genom projekt med IDEAs kodinspektioner.


140610  Demonstrationer och kompletteringar
 

Som meddelats via epost är 140610 sista dagen för demonstrationer och inlämningar före sommaren.
Nästa tillfälle (där man också kan lämna in kompletteringar av inlämningarna från juni) kommer i omtentaperioden i augusti, vecka 35 (25-29/8). Därefter kommer årets sista möjlighet att lämna in eller komplettera i omtentaperioden i oktober, vecka 43 (20-23/10). Den som inte är färdig efter detta kan lämna in under nästa kursomgång 2015, enligt det årets deadlines (projekt lämnas då troligen in i april/maj).Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2013-10-29