Göm menyn

Planering för TDDC66 och TDDD73

Höstterminen 2014

Denna planering gäller för kurserna TDDC66 Datorsystem och programmering och TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python. Den visar vad vi går igenom på föreläsningar och lektioner, samt ungefär vad ni bör hinna med vid varje laborationspass. Kapitelhänvisningarna avser läroboken Python Programming: An Introduction to Computer Science av John Zelle. Hänvisningarna till övningar och uppgifter avser avsnitt i laborationsmaterialet.

Läsperiod HT1

Vecka 34-35
Fö(i)
 • Introduktion till datorsystem på IDA
La(i)
 • Övningar i det webbaserade introduktionsmaterialet
La(ii)
 • Övningar i det webbaserade introduktionsmaterialet
La(iii)
 • Övningar i det webbaserade introduktionsmaterialet
Fö(ii)
 • Introduktion till datorsystem på IDA
Vecka 36
Fö1
 • Kursens organisation och målsättning
 • Vad är programmering och hur lär man sig det? (kapitel 1)
 • Hur använder man Python-interpretatorn? (kapitel 1)
Fö2
 • Vilka är de grundläggande byggstenarna i ett program? (kapitel 2)
 • Grundläggande operationer på tal (kapitel 3)
 • Rekursion över tal och listor
La1
 • Omgång 1: Introduktion (Övning 101-107)
Le1
 • Inledande övningar med fokus på iteration och rekursion
La2
 • Omgång 1: Introduktion (Övning 108-112)
Fö3
 • Hur går programutveckling till? (kapitel 2)
 • Mer om rekursion över tal och listor
Vecka 37
La3
 • Omgång 1: Introduktion (Övning 113, Uppgift 1A)
La4
 • Omgång 1: Introduktion (Uppgift 1B)
Fö4
 • Hur man jobbar med strängar och listor (kapitel 5.1-6)
Vecka 38
Fö5
 • Grafik i Python (kapitel 4)
Fö6
 • Djupare studier av selektion och iteration (kapitel 7-8)
Le2
 • Övningar på att arbeta med strukturer (strängar och listor)
La5
 • Omgång 2: Grafik (Övning 201)
La6
 • Omgång 2: Grafik (Uppgift 2A)
Vecka 39
Fö7
 • Hur man jobbar med listor (kapitel 11.1-2)
 • Strukturell rekursion
La7
 • Omgång 3: Rekursion och iteration (Övning 301-309, Uppgift 3A)
La8
 • Omgång 3: Rekursion och iteration (Övning 301-318)
Vecka 40
Le3
 • Testning och felsökning
La9
 • Omgång 3: Rekursion och iteration (Uppgift 3B)
Fö8
 • Hur man definierar och anropar funktioner (kapitel 6)
La10
 • Omgång 3: Rekursion och iteration (Uppgift 3C)
Vecka 41
Fö9
 • Högre ordningens funktioner, lambda-uttryck och listbyggare
Pp1
 • Prova på-laboration
La11
 • Omgång 4: Högre ordningens funktioner
Vecka 42
Le4
 • Övningar på högre ordningens funktioner
Fö10
 • Mer om problemlösning och programutveckling (kapitel 9)
Pp2
 • Prova på-laboration
La12
 • Omgång 4: Högre ordningens funktioner
Pp3
 • Prova på-laboration
Vecka 43
La13
 • Omgång 4: Högre ordningens funktioner

Läsperiod HT2 (preliminär)

Vecka 45
Fö11
 • Utvecklingsmiljön Eclipse
 • Grunderna för att bygga en interpretator/kompilator
 • Introduktion till laborationsomgång 5
La14
 • Omgång 5: Språk (Uppgift 5A)
Vecka 46
La15
 • Omgång 5: Språk (Uppgift 5A)
Vecka 47
Fö12
 • Dataabstraktion
 • Introduktion till laborationsomgång 6 (almanackan)
La16
 • Omgång 5: Språk (Uppgift 5A)
 • Omgång 6: Abstraktion
Vecka 48
Le5
 • Övningar angående laborationsomgång 6 (almanackan)
Fö13
 • Några standardalgoritmer och deras implementation i Python (kapitel 13)
 • Introduktion till laborationsomgång 7
La17
 • Omgång 6: Abstraktion
Vecka 49
La18
 • Omgång 6: Abstraktion
 • Omgång 7: Algoritmer
Vecka 50
La19
 • Omgång 7: Algoritmer
Fö14
 • Repetition
 • Förberedelser för datortentamen
Vecka 51
La20
 • Omgång 7: Algoritmer

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2014-08-07