Göm menyn

TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Välkommen till kursen Funktionell och imperativ programmering i Python! Kursen startar i mitten av period HT1 som en naturlig fortsättning på kursen Datorsystem och programmering, och fortsätter sedan under hela HT2. Kursen ges för förstaårsstudenter på D- och U-programmen.


Nyheter


2013-09-13 Info Anmälan för laborationer
Från och med Python-laboration 3 och framåt ska ni arbeta i labbgrupper om två personer. Anmäl er genom att logga in i Webreg och skriv upp er där senast fredag 20 september. Se vidare instruktioner i början av laboration 3. /Peter

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2013-09-13