Göm menyn

TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Kontakta


Examinator och kursledare

Peter Dalenius

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Fredrik Bergstrand ( frebe339@student.liu.se )
Fredrik Heintz
Jonas Wallgren
Per Eklund ( perek586@student.liu.se )
Simon Delvert ( simde608@student.liu.se )
Simon Lindblad ( simli746@student.liu.se )
Torbjörn Lönnemark

StudierektorSidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2013-08-06