Göm menyn

TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Välkommen till kursen Funktionell och imperativ programmering i Python! Kursen startar i mitten av period HT1 som en naturlig fortsättning på kursen Datorsystem och programmering, och fortsätter sedan under hela HT2. Kursen ges för förstaårsstudenter på D- och U-programmen.

Kursen ges av avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Nyheter


2015-09-12 Info Anmälan för laborationer
Från och med Python-laboration 3 och framåt ska ni arbeta i labbgrupper om två personer. Anmäl er genom att logga in i Webreg och skriv upp er där senast torsdag 17 september. Se vidare instruktioner i början av laboration 3. /Fredrik
2015-08-31 Info Bilder från första föreläsningen
Bilderna från föreläsningen idag finns här. /Fredrik
2015-08-28 Info Hösten 2015
Kurshemsidan är uppdaterad. Mer information kommer att läggas till under Studiematerial under kursens gång. /Fredrik

Sidansvarig: Fredrik Heintz
Senast uppdaterad: 2015-08-30