Göm menyn

TDDD71 Datastrukturer och algoritmer

Ht2 2014


Kursen är en fortsättningskurs i datastrukturer och algoritmer som bygger vidare på kunskaperna från kursen TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer.

Senaste nytt...


2 december 2015  Extra labbtillfälle
 

På tisdag 15 december kl 10-12 blir det ett extra labbtillfälle primärt för grupp B (Filip Strömbäck) och grupp C (Sam Le). Salarna SU04 och SU06 är bokade och alla tre assistenter kommer att finnas på plats.Sidansvarig: Tommy Färnqvist
Senast uppdaterad: 2015-10-28