Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

HT1 - HT2


Senaste nytt...


18/11  Inlämning snart
 

Senast den 25/11 ska ni maila era texter inför nästa dialogseminarium. Tänk på följande:

 1. Texten ska vara på 1-2 A4-sidor utan att använda extrema fontstorlekar eller marginaler. Ni har 15 min för både textläsning och diskussion. Det är kvalitén på texten som är viktiga och inte kvantitet.
 2. Ange i mailet vilket betyg ni siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns.
 3. Skriv löpnade text där det framgår av innehållet vad varje stycke handlar om utan att det behöver skrivas rubriker som utfyllnad. Ni kan ha med rubriker i den text ni mailar till mentorn detta ska dock inte synas i den text som ni tar med till dialogseminariet.
 4. Innan ni skriver skrivuppgiften läs också texten "Om reflektionstexten till dialogseminariet"
 5. Skriv namn överst i dokumentet.


7/11  Ny period
 

Välkomna tillbaka till den höstterminen och läsperiod 2 som kommer att handla om självmedvetenhet och presentationsteknik! Hoppas att ni är fulla av energi!

Imorgon är det dags för periodens första föreläsning. Läs om vad som kommer att hända under resten av hösten på kurssidan.

Väl mött!


5/10  Dialogseminarier
 


Snart är det dags för dialogseminarierna. Studenterna i tidigare år uppskattar dessa seminarier oerhört så jag är helt säker på att ni också kommer att göra det. Var öppna och delta med öppet sinne så kommer ni att bidra till en positiv diskussion.

Till dialogseminariet ska varje student ta med sig sin skrivuppgift i lika många exemplar som antal deltagare i gruppen (9-11 exemplar). Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet. Skriv ut texterna i god tid och gärna 2 dagar innan! Det är ganska vanligt med skrivarstrul så räkna med att det inträffar och se till att skriva ut tidigt. Seminarierna börjar kl 08:15 så du ska vara på plats i tid. Ni kanske inte ha varit i lokalerna innan så räkna med att det kommer att ta längre tid att komma tillklassen än vad brukar och planera för det.

Vid dialogseminariet får varje deltagare 15 minuter för att läsa upp sin skrivuppgift och sedan diskutera den i gruppen. Alla ska komma till tals vid seminariet. Mentorn kommer att ge konstruktiva synpunkter och betyg på texten efter seminariet.

Närvaro på dialogseminarierna är obligatorisk och om du i förväg vet att du absolut inte kan delta på den schemalagda tiden ska du i god tid kontakta kursledaren som då försöker hitta en tid med en annan grupp. Om ingen ny tid hittas måste du lämna in dels din skrivuppgift i tid och enligt anvisningen och dels en minst tvåsidig reflektion över dina gruppmedlemmars skrivuppgifter 1 vecka efter seminarietillfället.

Vid sjukdom eller annan giltig orsak för utebliven närvaro på seminariet ska en minst tvåsidig reflektion över de övriga gruppmedlemmars skrivuppgifter lämnas in till mentorn 1 vecka efter seminarietillfället.

I schemat finns exakt tid och plats och seminarierna.


29/09  Inlämning på måndag
 


Uppgift 2:

Jag vill påminna om att ni ska mailar in uppgiften och skrivuppgiften senast på måndag den 3/10 till era lärarmentorer. Tänk på följande:

 • Skicka in både delarna av uppgift 2: del 1 och 2.
 • Kurskoden (TDDD70) ska skrivas i e-post ämnet.
För Del 1: tidsstudie - kartläggning:
 • Filen ska heta ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn-Tidsstudie, till exempel Torbjorn-Stromback-Tidsstudie.pdf

För "Del 2: Skrivuppgift - Personlig ledning"::

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF. Filen ska sparas som ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn och PersonligLedning, till exempel Torbjorn-Stromback-PersonligtLedarskap.pdf
 • Ange också i mailet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet).
 • Innan du skriver skrivuppgiften läs också texten "Om reflektionstexten till dialogseminariet"
 • Information om betyg och bedömningskriterier finns under uppgiften
 • En kompletteringsuppgift måste göras vid missad deadline
 • Texten till dialogseminariet ska inte vara i punktform. Det räcker inte att kortfattat svara på varje fråga i stegen i Gibbs modellen

Webreg:
Har du inte registrerat dig i webreg så får du en ny chans nu. Jag öppnar registreringen så gå in där och registrera dig. Har du inte registrerat dig så kommer din mentor inte att rätta din uppgift. Gå till följande länk


9/09  webreg och uppgifter
 

Idag är det sista dagen för del 1 av uppgift 2. Skulle du av någon anledning inte har påbörjat uppgiften så kan du påbörja den på måndag och göra den för sju påföljande dagar. Notera att utan att göra den här delen av uppgiften så kan du inte göra resten av uppgiften.

Många har fortfarande inte registrerat sig på sina grupper i webreg. Notera att finns du inte med i webreg så kan du inte gå kursen så det är viktigt att du registrerar dig omgående. Den grupp du tillhör till hittar du på TDDD99s kurssida (D-grupper och U-grupper ).

Trevlig helg!


30/08  Föreläsningsslides!
 

Slides från Föreläsning 1: Introduktion till kursen och Föreläsning 2: Personlig ledning finns nu på kurssidan.


26/08  TDDD70 börjar på måndag!
 

Jag är examinator för kursen Ingenjörsprofessionalism och vill hälsa er varmt välkomna till kursen som består av 6 delar. Under hösten kommer ni att läsa del 1 som har kurskod TDDD70. Första föreläsningen är nu på måndag kl. 13-15. Det är en introduktionsföreläsning så missa inte den. Vi går igenom hela kursen och vad som händer under hösten.

Inför föreläsningen titta gärna igenom informationen om kursen på kurssidan.

För mer information om hela kursen ingenjörsprofessionalism och dess 6 delar titta på kurssidan för TDDD99.

Jag ser fram emot att ses på måndag!

Önskar er en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Aseel


29/06  Välkommen till TDDD70!
 

Varmt välkommen till att lära dig om personlig effektivitet, personlig utveckling, social kompetens och ingenjörens yrkesroll! Kompetenser efterfrågade av industrin och förmågor hos framgångsrika ingenjörer. Kurshemsidan är uppdaterad. Jag ser fram emot att träffas!
/ABSidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-04-12