Göm menyn

Datortentamen

Hjälpmedel

Följande hjälpmedel är tillåtna:

 • Exakt en valfri bok som handlar om Python, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar, men inga lösa lappar. Med bok avses en artefakt tryckt på papper som har ett ISBN-nummer.
 • Exakt ett A4-papper med egna anteckningar om precis vad som helst. Det kan vara hand- eller maskinskrivet, på ena eller båda sidorna.
 • Pennor, radergummin och liknande för att kunna skissa lösningar.
 • Lösa tomma papper för att kunna göra anteckningar.

Icke tillåtna hjälpmedel inkluderar bl.a. alla former av elektronisk utrustning samt böcker och anteckningar utöver det som listats ovan.

Genomförande

Läs igenom instruktionerna för hur man loggar in i tentasystemet!

Under datortentan kommer ni att arbeta i särskilda datortentakonton där ni har tillgång till en starkt begränsad miljö. Ni har t.ex. ingen koppling till internet. I praktiken kommer miljön bestå av ett terminalfönster och Emacs.

Uppgifterna

Datortentan består av totalt sex uppgifter som vardera kan ge maximalt fem poäng. Uppgifterna är utvalda för att ha olika svårighetsgrad och är ordnade så att den lättaste oftast kommer först. Observera att vad som är lätt eller svårt naturligtvis skiljer sig från person till person, så det är alltid en bra idé att snabbt läsa igenom alla uppgifterna för att bättre kunna prioritera arbetet. Betygssättningen sker enligt följande tabell:

 • För betyg 3 krävs minst 12 poäng.
 • För betyg 4 krävs minst 19 poäng.
 • För betyg 5 krävs minst 25 poäng.

Kriterier

Följande allmänna kriterier används vid poängsättning av uppgifter. Lösningar som bryter mot dessa kommer att få poängavdrag.

 • Funktioner ska ha exakt samma namn som i uppgiften. Detta underlättar rättningen.
 • Namn på parametrar, variabler och hjälpfunktioner som inte specificerats explicit i uppgiften ska vara beskrivande och följa namnstandarden.
 • Lösningen ska vara välstrukturerad och lämpligt dokumenterad i enlighet med uppgiftsspecifikationen.
 • Lösningen ska följa de regler som uppgiften har satt upp. Det kan t.ex. röra sig om att vissa funktioner eller metoder ej får användas, eller att lösningen ska göras enligt en särskild modell.
 • Lösningen ska fungera exakt som i körexemplen i uppgiften, om inte texten indikerar något annat.
 • Lösningen ska vara generell, d.v.s. den ska inte enbart fungera för de körexempel som finns i uppgiften, utan även för alla andra möjliga indata på samma form. Felkontroller av indata behöver dock normalt inte göras, om inte uppgiften särskilt uttrycker det.

Tentaarkiv

Tänk på att lösningarna till exempeltentorna inte nödvändigtvis uppfyller alla dagens krav, t.ex. har dokumentationskraven ökat.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2017-08-16