Göm menyn

TDDD64 Programmering i Python

Kontakta


Examinator och kursledare

Peter Dalenius

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Jens Ohring, e-post jenoh397@student.liu.se
Jonas Wallgren
Patrick Kumpulainen, e-post patku564@student.liu.se
Per Eklund, e-post perek586@student.liu.se
Peter Larsson Green, e-post petla778@student.liu.se
Rickard Andersson, e-post rican975@student.liu.se
Sebastian Nilsson, e-post sebni087@student.liu.se
Torbjörn Lönnemark

Studierektor

Peter Dalenius


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2012-08-20