Göm menyn

TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering

VT1 2013


Senaste nytt...


13/1  https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDD57-2014-1/Project%20demonstration

13/1  Kurstart blir i Alan Turing 10-12, den 21/1.

2/1  Kurssidorna revideras.
 

Kursen kommer i princip ha samma upplägg som förra året.


Den här kursen handlar om användningen av kroppen som handkontroll. Kursen genomförs som en serie labbar och ett projekt baserat på Kinect-sensorn. Arbetet är framförallt eget programmeringsarbete med mål att designa, utveckla, testa kroppsbaserad interaktion i realtid, t.ex. för styrning av en avatar i 3D. Examination sker genom redovisat arbete och muntlig individuell demonstration utöver inlämnad kod. Ett antal gemensamma seminarier och workshops kommer att hållas i kursen (speltestning och demos).

Under 2014 kommer kursens projekt även att ta sikte på kisoktillämpnignar som kan demas i IDAs kinect-demoutrustning och om temta stämmer även Fenomenmagasinet, en experimentverkstad i Gamla Linköping eller länsmuseeum. Målet med projektet är att utveckla en stabil och säker 3D-interkation med metod för sikta och trycka av/klicka.

Kursen börjar 2012-01-14 i Alan Turing med uppstart, kursdiskussion, och spelstart.

Pedagogiken i kursen följer som vanligt (när jag har kurser) principen om lärande genom egen utveckling samt reflektion om detta enligt:

Huvudsaklig literatur för kursen är http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/, samt google och slashdot och annat. För labbarna är nog i slutändand windows ett krav då vis ka prova på ljudpositionering och micorosft facial mask tracking samt skeletttracking. För projektet kan det stå er fritt att välja programvara men eftersom tiden är kort kanske det ändå är enklast att använda kinect for windows.


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2014-01-08