Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Personal


Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDD44: " samt ha substans för innehållet i brevet.

OBS! Vi uppskattar om ni skickar all post som har med kurserna att göra från er LiU-epostadress. Detta för att vi inte skall råka skicka information till någon som inte borde få den om vi svarar på era brev.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Kort ordlista

  • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte.
  • Kursledare Vanligtvis är det kursledaren som håller i föreläsningarna och är den som har kursansvaret. I många kurser är detta samma person som examinatorn.
  • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
  • Kursadministratören för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
  • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
  • Assistenter håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Personal

Klicka på namnet för att se ytterligare kontaktinformation, inklusive karta som visar personens kontor.
  Examinator / Kursledare Ada-delen Klass
  Torbjörn Jonsson EMM1
     
  Kursledare MatLab-delen Klass
  Erik Nilsson EMM1
     
  Kursassistent Klass
  Markus Karlsson EMM1a
     
  Assistenter Klass/Grupper
  John Litborn (johli603@student.liu.se) EMM1b
     


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2013-08-13