Göm menyn

TDDD44 Problemlösning och programmering

Laborationsmaterial för MatLab


I kompendiet nedan hittar ni labuppgifterna för MatLab-delen av kursen. OBS! Det är inte meningen att ni skall göra alla dessa uppgifter! Uppgifterna i kompendiet är gemensamma för flera kurser, läs därför i tabellen nedan vilka uppgifter som är obligatoriska för den här kursen. Förslagsvis skriver man ut kompendiumet och markerar tydligt vilka uppgifter som är obligatoriska för kursen. Notera särskilt att lab 5 skall ignoreras helt eftersom rekursion behandlas i Ada-delen av kursen.
  • Labmaterial på svenska.
  • Labmaterial på engelska.
  •                 TDDD
    Uppgift		34	44
    ----------------------------------------
    0.1		x	x
    0.2		x	x
    0.3		x	x
    		
    1.1		x	x
    1.2		x	x
    1.3		x	
    1.4		x	x
    1.5		x	
    		
    2.1		x	
    2.2		x	
    2.3		x	x
    2.4		x	x
    2.5		x	
    		
    3.1		x	x
    3.2		x	x
    3.3		x	x
    3.4		x	x
    
    4.1		x	x
    4.2		x	x
    4.3		x	x
    4.4		x	 
    4.5		 	x
    		
    5.1		x	
    5.2		x	
    5.3		x	
    5.4		x	
    5.5		x	
    		
    6.1		x	x
    6.2		x	x
    6.3		x	
    		
    7.1		x	
    7.2			x
    
    

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2013-08-13