Göm menyn

Projektbeskrivningar

Följande projekt kommer att genomföras i perspektivkursen hösten 2013 (projektgruppernas namn står längst till höger):

IDA

Massimiliano Raciti
Massimiliano.Raciti@liu.se
IT1-bg1
Sensornoder med minimotes (1)
Trådlösa sensornät (en. wireless sensor networks) är numera ett stort fält inom forskning och utveckling med många kommande tillämpningsområden, tex övervakning av vulkanutbrott, smarta hem och andra större byggnader, och övervakning av olika naturfenomen. I detta projekt får ni utföra experiment med små sensorenheter som kan kommunicera mätningar till en datainsamlare (en mini laptop). Ni experimenterar med data om temperatur, luftfuktighet och ljus över en tidsperiod. Ni kommer även att studera hur den trådlösa radiokommunikationen påverkas av olika faktorer som avstånd, fysiska hinder, eller rörelser.

IDA

Ekhiotz Jon Vergara Alonso
ekhiotz.vergara@liu.se
IT1-bg2
Sensornoder med minimotes (2)
Trådlösa sensornät (en. wireless sensor networks) är numera ett stort fält inom forskning och utveckling med många kommande tillämpningsområden, tex övervakning av vulkanutbrott, smarta hem och andra större byggnader, och övervakning av olika naturfenomen. I detta projekt får ni utföra experiment med små sensorenheter som kan kommunicera mätningar till en datainsamlare (en mini laptop). Ni experimenterar med data om temperatur, luftfuktighet och ljus över en tidsperiod. Ni kommer även att studera hur den trådlösa radiokommunikationen påverkas av olika faktorer som avstånd, fysiska hinder, eller rörelser.

IMT

Håkan Örman
hakan.orman@liu.se
IT1-bg3
Hur fungerar hjärna-dator-gränssnitt?
Att med hjälp av datorer överföra tankar till handling genom att till exempel styra proteser skulle vara till stor hjälp för personer som av olika anledningar inte kan kontrollera sin muskelaktivitet. Forskning och utveckling har tagit oss en god bit på väg mot det som för inte så länge sedan var ren science fiction. Hur fungerar den här tekniken? Vad är förutsättningarna för att den ska fungera och vilka användningsområden finns? Projektet omfattar en teoretisk studie och praktiska tester med en enkel utrustning som tolkar tre typer av biopotentialer.

ISY

Robert Forchheimer
robert.forchheimer@liu.se
IT1-bg4
Modellering av ett embryos utveckling
De första celldelningarna när ett däggdjur bildas skapar en geometrisk konstellation av celler som alltid är densamma för varje exemplar i arten. En teori är att det är rätt enkla mekaniska egenskaper (tryck, vidhäftning) som styr detta. I vår forskargrupp har vi visat med 3D datorgrafik-modeller att teorin förefaller stämma åtminstone upp till 6-8 celler. Projektet går ut på att se om man kan lägga till ytterligare enkla villkor för att få överensstämmelse när cellklumpen fortsätter att dela sig.

ISY

Kristoffer Öfjäll
kristoffer.ofjall@liu.se
IT1-bg5
Hur fungerar djupskattning från stereobilder?
Ett viktigt steg i det mänskliga synsinnet består i att skatta avståndet till det vi ser. Detta görs bland annat genom att analysera skillnader mellan informationen från de båda ögonen. På samma sätt kan skillnader mellan bilder fotograferade från olika positioner användas för att automatiskt skapa en 3D-modell med hjälp av datorseendealgoritmer.

I det här projektet studeras en enkel men kraftfull metod för att skatta djup från två fotografier. Deltagarna får stifta bekanskap med de matematiska verktyg som behövs för att lösa problemet, samt beräkningsmiljön MATLAB, som används i många kurser vid LiTH, och som är ett mycket användbart verktyg för att lösa beräkningsproblem inom de flesta ingenjörsområdena.

TEMA

Eva Törnqvist
eva.tornqvist@liu.se
IT1-bg6
Vad är en medicinsk simulator?
Medicinska simulatorer används idag ibland annat i undervisning för att rekonstruera en fysisk kropp, en patient, i en föreställd situation. Detta ger möjlighet för exempelvis läkarstudenter att öva på olika ingrepp och situationer som kan uppstå. Syftet med projektet är att beskriva vad en medicinsk simulator är och förklara hur den används i den medicinska utvecklingen. Frågor som bör diskuteras och analyseras är: Vad är en medicinsk simulator? Hur fungerar en medicinsk simulator? Hur används en medicinsk simulator i den medicinska utvecklingen?

TEMA

Eva Törnqvist
eva.tornqvist@liu.se
IT1-bg7
Hur fungerar IT och funktionshinder?
Tillgång till dator och Internet har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren och allt fler tjänster finnas att tillgå på Internet. Informationstekniken har blivit en allt viktigare resurs för individer och hushåll för att hantera olika vardagliga situationer men hur fungerar det för personer med funktionshinder? Man räknar med att 10-20 % av befolkningen i Europa har ett funktionshinder och i Sverige uppskattas antalet personer med funktionshinder till ca 1,3 miljoner. Bland målgrupperna är exempelvis personer med synskador, hörselskador och dövhet, tal- och kommunikationssvårigheter, rörelsehinder och kognitiva funktionshinder. Det här projektets syfte är undersöka i vilken utsträckning funktionshindrade har blivit delaktiga i IT-utvecklingen. Har IT till exempel skapat nya hinder eller suddat ut tidigare gränser?

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2013-08-15