Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Litteratur för PBL-momentet


Litteratur

Här är ett antal artiklar och resurser relaterat till PBL, aktivt lärande och gruppsykologi. Artiklarna i respektive kategori är sorterade alfabetiskt, så det inte säkert att den mest relevanta literaturen är överst. Använd också gärna bibliotekets söktjänster där ni kan hitta mycket mer, artiklarna nedan är endast ett litet urval.

PBL allmänt

 • Hmelo-Silver, C.E., Problem-based learning: What and how do students learn?. Educational Psychology Review, 16(3), 2004. DOI: 10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3
 • Steele, D.J., Medder, J.D., and Turner, P., A comparison of learning outcomes and attitudes in student- versus faculty-led problem-based learning: an experimental study. Medical Education, 34(1), 2000. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2000.00460.x
 • Woods, D. R. Problem-based Learning; how to gain the most from PBL, Waterdown, ON. 2000. ISBN: 096987250X, (finns tillänglig på biblioteket)

PBL inom teknik/data

 • O'Grady, M.J., Practical problem-based learning in computing education. Transactions on Computing Education, 12(3), 2012. DOI: 10.1145/2275597.2275599
 • Ragnemalm, Eva L. PBL - hur och varför det används vid IT-programmet på Linköpings Universitet.. IDA, Linköpings Universitet, 2009. [PDF]
 • Yadav, A., Subedi, D., Lundeberg, M.A., Bunting, C., Problem-based Learning: Influence on Students' Learning in an Electrical Engineering Course. Journal of Engineering Education, 100(2), 2011. DOI: 10.1002/j.2168-9830.2011.tb00013.x

Aktivt lärande

 • Prince, M., Does active learning work? a review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 2004. DOI: 10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x
 • Slavich, G.M., Zimbardo, P.G. Transformational Teaching: Theoretical Underpinnings, Basic Principles, and Core Methods. Educational Psychology Review, 24(4), 2012. DOI: 10.1007/s10648-012-9199-6

Gruppsykologi

 • Hammar Chiriac, E., Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning, kapitel 4-5, Studentlitteratur, ISBN: 9789144082127, 2013 (tillgänglig på biblioteket)
 • Bicchieri, Cristina and Muldoon, Ryan, "Social Norms", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), link.
 • Brinko, K.T., The Practice of Giving Feedback to Improve Teaching: What Is Effective?. The Journal of Higher Education, 64(5), 1993. DOI: 10.2307/2959994
 • Jern, S., Den välfungerande arbetsgruppen, kaptiel 2 i samlingsvolymen Grupper och gruppforskning från IBL, 1998. [PDF]

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-11-13