Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Aktiviteter för momentet Introduktion till PBL


Typ av aktivitet Aktivitet BeskrivningAnsvarigFiler
Aktiviteter under inledande veckorna (v 33-34)
Föreläsning Fö1Introduktion till IT-programmet, och alumnbesök Mikael Asplund pdf
Fö2 PBL i praktiken Mikael Asplund, basgrupphandledarna pdf
Fö3 Vad ska ni lära er och varför? Mikael Asplund. pdf
LektionLe1Övningar i problemlösning och studieteknik. Mikael Asplund, Ola Leifler Uppgifter
Aktiviteter i läsperiod HT2:
FöreläsningFö4 Introduktion till uppgift om lärande
Mikael Asplund. pdf
Fö5GruppsykologiMikael Asplund pdf

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2017-11-13