Göm menyn

TDDD32 Användardriven produktutveckling

Inlämningar och dokumentation


Uppgifter och dokumentation

Lärandet genomförs i två spår, ett i grupp och ett individuellt. Dessa behöver dokumenteras löpande under kursen, med specifika inlämningstider.

Alla inlämningar skall ha ett försättsblad med

  • gruppens "id"nummer
  • vilken inlämning det rör sig om
  • namn + personnummer + student id på de som gjort inlämningen
  • kurskod och datum

All dokumentation skall

  • ha numrerade sidor
  • på varje blad ha gruppens "id"nummer och vilken inlämning det rör sig om
  • för de individuella arbetena som lämnas in skall det framgå namn + personnummer + studid på varje blad


Sammanfattning av deadlines i kursen

Onsdag 16 april, kl 17, Gruppuppgift Inlämning 1 levereras till gruppen av peers och lärarna
Tisdag 29 april, kl 15, Individuell Reflektionsrapport del 1 levereras tillbaka till gruppen och lärarna
Fredag 16 maj, kl 15, Gruppuppgift Inlämning 2 levereras till gruppen av peers och lärarna
Torsdag 22 maj kl 15, presentation i powerpoint-format levereras till lärarlaget
Fredag 23 maj, kl 15, Individuell Reflektionsrapport del 2 levereras tillbaka till gruppen och lärarna. OBS!Då lämnas också allt sondmaterial till lärarna!


Sidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2014-03-23