Göm menyn

TDDD13 och TDDC73 Interaktionsprogrammering

Examination


Kursen har två delar: laborationer och projektarbete.

Laborationerna kommer att betygsättas med U, K, eller G enligt laborationsbeskrivningen. Projektet betygsätts med U, 3, 4, 5.

Som slutbetyg på kursen kommer därmed betyget på projektet att användas, givet godkända laborationer.

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2011-11-01