Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

Kursinformation


Allmänt

Under period VT1 (period 3) kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer att genomföras. Under period VT2 (period 4) kommer ni att genomföra ett litet projekt. Tentan kommer att göras vid dator på en så kallad datortenta. Betyget för kursen sätts på tentan.

Vi använder vårt Sun-system, men om du har egen dator kan det gå bra att plocka hem kompilator m.m. via dessa hemsidor. På detta sätt får du möjlighet att göra en del av arbetet hemma.

Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna och projektet (se mer om detta nedan).

Om vi skickar ut epost till er personligen skickas dessa brev till er adress på "studentservern" ("användare"@student.liu.se). E-post till alla i kursen skickas till TDDD11-VT2014@student.liu.se. Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få e-posten som skickas till listan. Alla problem med epost hänvisas till "helpdesken" i hus ZENIT.

Om ni inte är registrerade kan ni inte heller anmäla er till labgrupperna i kursen (via dessa hemsidor).

Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDD11: " samt ha substans för innehållet i brevet.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Tenta

Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. Under labseriens gång kan du som student få extra tid (så kallad bonustid).

För att få bonustid krävs att laborationen är inlämnad senast vid den mjuka deadline som finns i schemat på dessa kurssidor, samt att laborationen är godkänd vid första inlämningen. Observera att bonustiden endast gäller första tentatillfället (i mars) och att det endast gäller laborationer gjorda detta år.

Dugga

För ett antal år sen infördes något vi kallade en dugga i senare delen av labserien. Denna dugga är till för att låte er prova på (eller för att demonstrera) vårt tentasystem. Mer om detta under "Duggainformation" i menyn till vänster.

Laborationer

Laborationsmaterial läggs ut på dessa hemsidor. Materialet läggs som "pdf"-filer.

Alla laborationer i labserien är obligatoriska att redovisa.

Laboration 0-1 anses vara lätta och skall inte leda till alltför mycket hemarbetstid. Laboration 2 är lite mer att "bita i" så där krävs bra förberedelse samt lite mer hemarbetstid. Laboration 3 är hyfsat enkel, men tar också lite mer tid. Laboration 4 och 5 tar ganska mycket tid. Avslutningsvis tar laboration 6 förhållandevis lite tid.

Redovisning av laborationerna sker på labtid (ni redovisar laborationerna allt eftersom ni blir klara). Laborationer som redovisas (och är godkända) i samband med deadline ger bonustid på tentan.

Absolut sista dag att redovisa laborationer är sista dagen innan omtentaperioden i maj/juni. Efter detta garanteras ingen möjlighet till redovisning innan nästa års kurs. Det är ni som ansvarar för att boka tid med assistenten i andra halvan av kursen för redovisningar.

Om det uppstår förhinder under kursens gång som gör att ni kanske inte kommer att hinna redovisa allt innan den sista hårda deadline som finns bör ni snarast kontakta er assistent. Att komma efter kursens slut och säga att man inte kunna lösa detta i tid av olika anledningar verkar vara bortförklaringar om man inte tagit upp det tidigare.

Kursupplägg

Tider inom parentes efter respektive laborationsbeskrivning nedan anger tid bokad i sal. Hemarbetstiden kan variera från person till person, men det är viktigt att ha förberett sig så att eventuella frågor kan tas upp på t.ex. labtiderna.

Här följer upplägget i någorlunda kronologisk ordning (ordningen beror lite på vilken laborationsgrupp man kommer att tillhöra).


Speciellt

Alla moment är inlämningspliktiga. Dessa måste lämnas in och vara godkända för att laborationsdelen i kursen skall bli godkänd.

Observera att föreläsningar och lektioner är numrerade efter vilken laboration de hör till. Exempelvis är Fö 5.1 den första av två föreläsningar som behandlar det som tas upp på lab 5.


Moment Tid Beskrivning

FÖ 0     2h Genomgång av kursens upplägg. Grundläggande uppbyggnad av program, diverse satser i Ada.
    SN 0 3h(2-6h) Uppvärmning av hur man gör för att programmera i Ada. Första passet före andra föreläsningen räcker det att man hinner göra de första 2-3 delmomenten i första delen i laborationen. Andra föreläsningen tar upp det som behövs för resterande delar.
FÖ 1     2h Fortsättning på grundläggande programuppbyggnad och satser. Paket som behövs.
  LE 1   2h Övning på grundläggande begrepp och satser.
Mjuk deadline för laboration 0
    SN 1 2h(2-5h) Enkel in- och utmatning.
FÖ 2     2h Deklarationer och definitioner av underprogram och parameteröverföring. Överlagring av operatorer.
  LE 2   2h Övning på enkla underprogram och parameteröverföring.
Mjuk deadline för laboration 1
    SN 2 2h(2-6h) Enkla underprogram.
FÖ 3     2h Datatyperna fält (array) och sträng (string). Hur gör man sortering av data?
Mjuk deadline för laboration 2
  LE 3   2h Övning på fältstrukturer kombinerat med underprogram.
    SN 3 4h(2-8h) Fälthantering.
FÖ 4.1     2h Datatypen post (record). Undantag.
FÖ 4.2     2h Paket och privata datatyper.
  LE 4   2h Övning på poster, strängar och paket.
Mjuk deadline för laboration 3
    SN 4 4h(2-8h) Posthantering och enkelt paket.
  LE (T)   2h Genomgång av två gamla tentauppgifter.
FÖ 5.1     2h Rekursion. Grundläggande om pekare.
FÖ 5.2     2h Grundläggande om listor. Lite om binära träd eller andra lite mer komplexa datastrukturer.
Mjuk deadline för laboration 4
  LE 5   2h Övning på enkellänkade listor.
Dugga och visning av tentasystem 2h Visning av tentasystemet vi använder för att ni skall slippa fundera på och oroa er över hur detta lite annorlunda examinationssätt fungerar.
    SN 5 (A-B) 4h(2-15h) Enkel listhantering.
FÖ 5.3     2h Generiska paket. Hur använder man om ett generiskt paket? Vad står de olika delarna i "ads"- resp. "adb"-filen för?
    SN 5 (C) 2h(0.5-15h) Enkel listhantering (generiskt paket).
FÖ 6     2h Textfiler och binära filer.
  LE 6   2h Övning på filhantering.
Mjuk deadline för laboration 5
    SN 6 4h(2-10h) Filer och poster.
    2h Något om datortentan. Upplägg, vad är det som är viktigt att tänka på under tentan m.m.
    SN RES 4h Reservtillfälle för släpande laborationer. På detta pass kan man redovisa sina laborationer för vilken assistent som helst. Alla assistenter hjälps åt för att minska väntetiderna.
Mjuk deadline för laboration 6
Förstagångstenta
Projekt (andra perioden)
Hård deadline för alla laborationer samt projekt
Omtentor

Förstagångstentan

Under tentaperiod 3 (mars) kommer tentan att genomföras. Tentan är uppdelad i tre till fyra omgångar (beroende på stort antal studenter) och det är endast tillåtet att gå upp på ett av tillfällena (de tre till fyra tillfällena räknas som en tenta).

Anmälan görs via normala tentaanmälningssystemet via studentportalen.

På denna tenta gäller de intjänade bonustiderna. Dessa fördelar försvinner och kan inte användas på senare tentor. Detta gäller även om man inte går upp på första tillfället.

OBS! Vilken sal ni skall vara i meddelas när ni kommer till tentan. Vi kommer att vara i B-husets datorsalar (i de vanliga labsalarna SU00-SU18). Ni samlas vid SU18 och vi talar om vart ni skall gå ca 15-20 minuter innan tentan börjar.


Omtentorna

Under omtentaperioderna i juni respektive augusti kommer det att gå ett antal omgångar tentor. Anmälningar till dessa görs på samma sätt som beskrivet tidigare, men efter det att föregående tenta är avklarad (efter sista passet om det är flera pass för tentan).

Alla tillfällen inom samma period räknas som en tenta så ni får alltså inte anmäla er på mer än ett tillfälle per tentaperiod.

Kurserna TDDB18 (TB, KBciv), TDDD11 (I, II, FYN), TDDD44 (EMM), TDDC97 (M) och TDDC68 (C, D) har ganska likvärdiga tentor och det är helt ok att gå på motsvarande tenta i de andra kurserna (gäller endast om man inte klarat tentan, d.v.s. inte för att plussa sitt betyg). Dock med förbehållet att de som anmäler sig till den andra kursens tenta går i andra hand om det blir trångt om platser.

OBS! Man får bara tentera en gång per tentaperiod! Detta gäller även om man ser flera olika kurskoder av dessa inom samma period. Vårt datortentasystem plockar bort er från de tillfällen som ligger senare i tentaperioden om ni dubbelanmäler er på t.ex. TDDD11 och TDDB18. Att vi har flera pass beror på att vi har ont om datorer och inte för att man skall kunna tentera flera gånger i samma period.

Tider för respektive tentor finns via tentabokningssystemet.Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2014-01-14