Göm menyn

TDDD02 Språkteknologi för informationssökning

Ht2 2014


Välkommen till webbplatsen för kursen TDDD02 Språkteknologi för informationssökning!

Informationssökning handlar om att hitta relevant information – vanligtvis i form av textdokument – i stora samlingar, t.ex. på ens egen dator, i ett företagsnätverk eller på Internet. Språkteknologi är en nyckelteknologi för informationssökning eftersom en stor del av denna information är av språklig natur. Mer information om kursens mål och innehåll hittar du i kursplanen.

Senaste nytt...


2015‑08‑03  Kursstart HT 2015
 

Kurshemsidorna uppdateras inför kursstart.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2014-11-03