Göm menyn

TDDD02 Språkteknologi för informationssökning

Ht2 2016


Välkommen till kursen TDDD02 Språkteknologi för informationssökning!

Språkteknologi, teknologi för att analysera och tolka mänskligt språk, finns idag i smarta sökmotorer, personliga digitala assistenter och många andra innovativa applikationer. Denna kurs har som mål att ge en introduktion till språkteknologi som tillämpningsområde och till dess grundläggande metoder. Kursens fokus ligger på metoder som hanterar text.

Senaste nytt...


2016‑05‑28  Kursomgång HT 2016
 

Kurshemsidan uppdateras inför kursstart.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-07-05