Göm menyn

TDDD02 Språkteknologi för informationssökning

Ht2 2016


Välkommen till kursen TDDD02 Språkteknologi för informationssökning!

Språkteknologi – teknologi för att analysera och tolka mänskligt språk – finns idag i smarta sökmotorer, personliga digitala assistenter och många andra innovativa applikationer. Denna kurs har som mål att ge kunskap om grundläggande språkteknologiska metoder, färdighet i att tillämpa dessa på praktiska problem och förmåga att bedöma kvaliteten hos språkteknologiska metoder och system.

Senaste nytt...


2016‑05‑28  Kursomgång HT 2016
 

Kurshemsidan uppdateras inför kursstart.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-06-15