Göm menyn

TDDD01 Språkteknologi

Vt1 2016


Välkommen till webbplatsen för kursen TDDD01 Språkteknologi!

Språkteknologi, teknologi för att analysera och tolka mänskligt språk, finns idag i smarta sökmotorer, personliga digitala assistenter och många andra innovativa applikationer. Denna kurs har som mål att ge en introduktion till språkteknologi som tillämpningsområde och till dess grundläggande metoder. Kursens fokus ligger på metoder som hanterar text.

Senaste nytt...


2015‑12‑18  Välkommen!
 

Välkommen till kursomgången 2016. Kurshemsidorna är nu uppdaterade. Vi kör igång med kursens första föreläsning på måndag, 18 januari, kl 13.15 i R42. KartaSidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2015-12-18