Göm menyn

TDDD01 Språkteknologi

Vt1 2015


Välkommen till webbplatsen för kursen TDDD01 Språkteknologi!

Språkteknologi är all teknologi som kan känna igen, förstå, tolka, och generera mänskligt språk i alla dess former. Denna kurs ska ge kunskap om grundläggande metoder för analys och tolkning av ord, meningar och texter samt färdigheter i deras tillämpning på konkreta språkteknologiska problem. Mer information om kursens mål, organisation och innehåll hittar du i kursplanen.

Senaste nytt...


2014‑12‑20  Kurshemsidorna för VT 2015
 

Kurshemsidorna uppdateras inför kursstart.Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2014-02-26