Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer


Detta är en påbyggnadskurs i programmering, samt en kurs i datastrukturer och algoritmer. Som programmeringsspråket används C++, vilket har en bred användning inom programvaruindustrin. C++ har ett omfattande stöd för objektorienterad programmering och en hel del andra mycket intressanta konstruktioner.

Under kursens första 2—3 veckor tas grundläggande programmering i C++ upp. Detta är i princip repetition av vad som förutsätt som förkunskaper i programmering, även om i ett annat språk, i kombination med introduktion till programmering i C++. Föreläsning 3 inleder den egentliga påbyggnad till tidigare kurser som kursen avser att förmedla. Datastrukturer och algoritmer utgör en relativt fristående del som behandlas under läsperiod Ht2, samtidigt som ett mindre programmeringsprojekt genomförs.

Senaste nytt...


1/2  Utlämningsperioder för omtentamen, läsåret 2014/2015
 

Varje student ges möjlighet till tre tentamina per läsår. Under följande perioder under 2015 kan hemtentamen hämtas ut:

• torsdag 5 mars — måndag 1 juni (sista utlämningsdag)
• torsdag 6 augusti — torsdag 20 augusti (sista utlämningsdag)
• det ordinarie utlämningstillfället i Ht2, 2015

Omtentamen under tiden mars-augusti kan hämtas ut efter överenskommelse med examinator (Tommy Olsson, t.o.m. augusti) via e-post. Inlämning ska ske senast kl 13, 11 kalenderdagar efter utlämningsdagen. Mer information om omtentamen ges på kursens examinationssida.


22/12  Riktlinjer för komplettering av laborationer och projekt. Komplettering som lämnas in:
 

•  senast den 14 januari behandlas under Vt1.
•  senast den 11 mars behandlas i samband med tentamensperiod Vt1 eller dess nära anslutning.
•  senast den 14 augusti behandlas i samband med tentamensperiod augusti eller dess nära anslutning.
•  efter den 14 augusti behandlas i samband med att motsvarande laboration eller projektmoment i kursen 2015 behandlas.


Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2014-10-22