Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer


Detta är en påbyggnadskurs i programmering, samt en kurs i datastrukturer och algoritmer. Som programmeringsspråket används C++, vilket har en bred användning inom programvaruindustrin. C++ har ett omfattande stöd för objektorienterad programmering och en hel del andra mycket intressanta konstruktioner.

Under kursens första 2—3 veckor tas grundläggande programmering i C++ upp. Detta är i princip repetition av vad som förutsätt som förkunskaper i programmering, även om i ett annat språk, i kombination med introduktion till programmering i C++. Föreläsning 3 inleder den egentliga påbyggnad till tidigare kurser som kursen avser att förmedla. Datastrukturer och algoritmer utgör en relativt fristående del som behandlas under läsperiod Ht2, samtidigt som ett mindre programmeringsprojekt genomförs.

Senaste nytt...


2/9  Administrativ fix för laborationerna
 

För att underlätta administrationen av betyg för laborationsserien, speciellt i WebReg, har vi bestämt att även Laboration 1 ska ha två betygsnivåer, G och VG. Inga förutsättningar ändras, utan för att kunna erhålla betyg VG på hela laborationsmomentet (LAB2) gäller, som tidigare, för varje laboration, att 1) deadline strikt ska hållas, att 2) man har möjlighet till EN komplettering för att bli godkänd på VG-nivå och att 3) en sådan komplettering måste lämnas in inom 8 kalenderdagar.

Dokumentet Kursplanering, bedömning och betygssattning har justerats med anledning av detta (översikten på sid 3, texten upptill på sid 4).


2/9  Material som delades ut på Le 1
 

Tre häften delas ut:
• Kursplanering, bedömning och betygssättning
• Introduktionslaboration
• OH-kopior Fö 1-2
Överblivna ex. finns utanför Tommy Olssons rum (B3 D:449).Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2014-08-25