Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Schema


För schemat som helhet hänvisas till timeedit

(prel) 2018-01-09: Hård deadline för samtliga moment (laborationer, projekt, reflektionsuppgift, OpenDSA)

Aktivitetsöversikt (inkl deadlines):

Tidsuppskattningarna inom parentes är enbart för att ge en uppfattning om arbetsinsats och kan variera stort från person till person och beroende på vilka problem var och en stöter på. Behövs mindre tid på en uppgift kan du fördela överbliven tid på en annat uppgift. Spenderar du avsevärt mycket mer eller mindre tid än angivet uppmuntras du redovisa för kursledare hur mycket tid du spenderat och på vad.

OpenDSA (~40h) 1/9 - 9/1Löpande eget arbete under kursen enligt din egen planering
11/9Fördel att vara klar med "Chapter 4, Linear structures" inför lab Enkellänkad lista
21/9Fördel att vara klar med "Chapter 6, Binary trees" inför lab Kalkylator
 
Grundläggande syntax (~5h) 29/8Föreläsning
6/9Deadline, muntlig redovisning och inlämning för stilgranskning
 
Klockslag (~10h) 4/9Föreläsning
5/9Gemensam problemlösning, rekommenderad närvaro
15/9Rekommenderat redo för muntlig redovisning
20/9Deadline klockslag
 
Enkellänkad lista (~20h) 12/9,13/9Föreläsningar
15/9Gemensam problemlösning, rekommenderad närvaro
22/9(Observera att du behöver komma igång med kalkylatorn här!)
27/9Rekommenderat redo för muntlig redovisning
4/10Deadline enkellänkad lista
 
Kalkylator (~50h) 22/9,25/9Föreläsningar
22/9Du behöver börja jobba på kalkylatorn redan här för att hinna!
26/9Gemensam problemlösning, rekommenderad närvaro
3/10(Observera överlappande projektstart, se nedan!)
11/10Deadline kalkylator, krav för VG
(prel) 9/11Deadline kalkylator, krav för projekt 
Projekt (~80h) 3/10Föreläsning
6/10Du rekommenderas ha kontakt med din blivande projektgrupp
11/10Deadline gruppbildning
13/10Deadline inlämning kravspecifikation
(prel) 9/11Deadline inlämning objektorienterad analys
(prel) 17/11Deadline inlämning objektorienterad design
(prel) 19/12Deadline inlämning erfarenhetsdokument

(prel) 2018-01-09: Hård deadline för samtliga moment (laborationer, projekt, reflektionsuppgift, OpenDSA)


Sidansvarig: Eric Elfving / Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2017-10-05