Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Ht1, 2014


Kursen ges för studenter på första terminen av utbildningsprogrammet i Informationsteknik (IT).  För senaste information om digitalteknikdelen klicka här.

Senaste nytt...


2016‑01‑25  Tentamensvisning
 

Visning av tentamen sker ti. 2016-02-02 kl. 12:30-13:00 i lokal Donald Knuth, hus B.


2015‑11‑17  Tentamensvisning
 

Visning av tentamen sker fr. 2015-11-20 kl. 12:30-13:00 i lokal Donald Knuth, hus B.


2015‑11‑12  Fördröjning av tentamensresultat
 

Rapporteringen av tentamensresultaten kommer tyvärr att bli fördröjt några dagar av administrativa skäl. Vi hoppas kunna meddela resultaten senast må 16e eller ti 17e.


2015‑10‑02  VIKTIGT angående tentamen
 

Som bekant har examinationen ändrats fr.o.m. i år. De studenter som läser kursen för första gången i år, 2015, så gäller tentamenskod TEN2. För studenter som har läst kursen tidigare och tenterar om så gäller fortfarande tentamenskod TEN1. Begränsningar i anmälningssystemet gör att det tyvärr inte går att anmäla sig separat på dessa två alternativ. Istället ska ALLA anmäla sig till tentamen TEN2. Vid tentamenstillfället kommer ett val mellan TEN1 och TEN2 att finnas. Det är då mycket viktigt att välja rätt alternativ enl. ovan. (Den gamla tentamen TEN1 kommer finnas som alternativ åtminstonde t.o.m. augusti 2016).


2015‑08‑11  Kurs 2015
 

Revision av kursinformationen för 2015 års upplaga av kursen är påbörjad. Några nyheter för året är följande: Oscar Gustafsson tar över som föreläsare och examinator i digitalteknikdelen. Simon Ståhlberg tar över som kurs- och lektionsassistent i matematikdelen. Examinationsformen ändras för de som läser kursen för första gången i år. Den skriftliga tentamen kommer endast omfatta matematikdelen och digitalteknikdelen kommer examineras laborativt. Notera att detta inte gäller gamla studenter som ännu inte är godkända på kursen. För dessa kommer den gamla typen av skriftlig tentamen att ges parallellt under kommande år.


2014‑11‑14  Tentamensvisning
 

Tentamensresultaten är rapporterade och bör komma inom kort. Tentamensvisning to. 2014-11-20, kl. 12:30-13:00 i sal Donald Knuth (IDA, hus B).


2014‑08‑11  Kurssidor
 

Revidering av kurssidorna inför årets kurs (2014) pågår.


21 nov 2013  Tentamensvisning
 

Tentamensresultaten är nu rapporterade och bör komma inom kort. Tentamensvisning on 27e nov, kl. 12:30-13:00 i sal Donald Knuth, på IDA.


18 nov 2013  Försenat tentamensresultat
 

Rapporteringen av tentamensresultaten är försenad pga. sjukdom.


16 jan 2013  Tentamensvisning
 

Visning av omtentamen (tentamensdatum 2013-08-31) torsdag 2013-09-19, kl. 12:00-12:30, i sal Donald Knuth på IDA.


19 aug 2013  Om årets kurs
 

Mattias Krysander ersätter Ola Dahl som ansvarig för digitalteknikdelen av kursen.

Notera att kurslitteraturen är ändrad för digitaltekniken.


22 jan 2013  Tentamensvisning
 

Visning av omtentamen (tentamensdatum 2013-01-08) torsdag 2013-01-31, kl. 12:30-13:00, i sal Donald Knuth på IDA.


19 nov 2012  Tentamensvisning
 

Visning av tentamen to. 2012-11-22, kl. 12:15-13:00 i sal John von Neumann på IDA. (Därefter hämtas tentamen på IDAs expedition.)


11 okt 2012  Nyinsatt föreläsning
 

Eftersom en föreläsning ställdes in pga. sjukdom så är en extra föreläsning schemalagd torsdag 2012-10-18 kl. 13-15 i sal R41.


21 sep 2012  Tentamensvisning
 

Visning av omtentamen (tentamensdatum 2012-08-23) hos Christer Bäckström (rum 3B:461C) torsdag 2012-09-27 kl. 12-13.


21 aug 2012  Om årets kurs
 

Ola Dahl tar över från Lennart Bengtsson som ansvarig för digitalteknikdelen av kursen.

Vissa förändringar sker i kursen i år. Bl.a. kommer föreläsningarna i digitalteknik att samläsas med Y-linjen, vilket gör att digitaltekniken i år ligger över hela läsperioden. Vi kommer därför även att sprida ut matematikdelen över läsperioden så att kursens båda delar nu läses parallelt istället för efter varandra.

Lektionerna samt laborationen i matematik sker i halva grupper enligt följande indelning: Grupp A är basgrupperna 1-3 och grupp B är basgrupperna 4-6. (Notera att lektioner och laborationer i digitalteknik sker i hel grupp).

Eftersom förändringsarbete av kursen fortfarande pågår är kursinformationen ännu inte uppdaterad, men detta sker förhoppningsvis inom kort.


21 aug 2012  Tentamensjour
 

Jourtillfälle för frågor på diskret matematik inför omtentamen erbjudes on 22e aug, kl 15-17, hos Christer Bäckström och/eller Hannes Uppman, på resp. tjänsterum (rum 3B:461B/C).


10 feb 2012  Tentavisning
 

Tentavisning för matematikdelen, och ev. digitalteknikdelen, den 17 feb 2012, kl 13:00-13:30 i Donald Knuth, IDA, Hus B, ing 27-29, 1tr.


17 nov 2011  Tentavisning
 

Tentavisning för matematikdelen, och ev. digitalteknikdelen, den 17 nov kl 13:00-14:00 i John von Neumann, IDA, Hus B, ing 27-29, 1tr.


23 aug 2011  Lektioner i diskret matematik
 

Vi försöker i år ha lektioner med halva gruppstorleken på kursdelen diskret matematik, med syfte att öka möjligheterna att hinna få den hjälp man behöver under lektionstid. Schemat har däför nyligen ändrats. Se rubriken "Schema" i menyn.


23 aug 2011  Ny kursledning
 

Christer Bäckström tar i år över kursen som examinator och kursansvarig, och som kursledare för delen diskret matematik. Inga större ändringar planeras, utan kursen kommer huvudsakligen att ha samma innehåll och struktur som förra året. Lennart Bengtsson kvarstår som kursledare och föreläsare för delen digitalteknik.


23 aug 2011  Ny kursomgång
 

Kursens webbsidor är under uppdatering.Sidansvarig: Christer Bäckström
Senast uppdaterad: 2011-08-23