Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Ht1, 2016


Välkommen till kursen Diskreta strukturer som ges första året på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi! Syftet kursen är att du som student ska bilda dig en förståelse för de grundläggande beståndsdelar som den digitala världen bygger på.

Senaste nytt...


2016‑10‑19  Lösningsförslag
 

Finns nu för kap8 av diskmatteuppgifterna.


2016‑10‑16  Lektionsuppgifter
 

Nu finns sista kapitlet med lektionsuppgifter för diskmatten uppe på lektionssidan.


2016‑09‑28  Ny sida med instruktioner för relationslabben
 

Nu finns en ny sida där det är beskrivet hur anmälan går till.


2016‑09‑23  Uppdaterade labbinstruktioner
 

Labbinstruktionen är uppdaterad för att överensstämma med nuvarande labbmilljö.


2016‑09‑08  Uppdatering av lektionsuppgifter
 

Facit för alla uppgifter för första och tredje lektionen är nu tillgängliga, dessutom åtgärdat ett fel för identitetsregeln.


2016‑09‑06  Lösningsförslag för logikuppgifter
 

Lösningsförslag till lektionsuppgifter om logik (kap2) är nu tillagt.


2016‑06‑23  Ny kursomgång
 

Webbsidorna håller på att uppdateras inför höstens kursomgång.Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2016-06-27