Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Ht1, 2016


Välkommen till kursen Diskreta strukturer som ges första året på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi! Syftet kursen är att du som student ska bilda dig en förståelse för de grundläggande beståndsdelar som den digitala världen bygger på.

Senaste nytt...


2016‑06‑23  Ny kursomgång
 

Webbsidorna håller på att uppdateras inför höstens kursomgång.Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2016-06-27