Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Projekt

VT 2017

Projektresurser

Informationen nedan bör räcka för att komma igång med de flesta projekt. Om ni stöter på mer projektspecifika problem - som att behöva sätta sig in i hur en viss algoritm fungerar - fråga er handledare, leta på internet och i litteraturen.

Föreläsningsmaterial, kompendium

Specifikation och planering

Lämna in din specifikation och rapport som PDF-fil.

LaTeX-tips

LaTeX är ett språk för att typsätta böcker, artiklar, presentationer med mera. Det används för att typsätta väldigt många vetenskapliga artiklar, rapporter och övningshäften. Det är värt att lära sig grunderna i inför senare rapportskrivande. Tips för den som vill använda mallen ovan för att skriva rapport och projektspec:

Allmänt

  • GitLab vid IDA. Gratis versionshantering.
  • Dokumentation för Racket.
    Besvarar frågor som "hur fungerar kommandot provide?" eller "hur ser variabelbindningar ut i Racket?". Specificerar.
  • Racket Guide.
    "a friendlier (though less precise and less complete) overview of the language." än dokumentationen ovan. Korthuggna introduktioner. Besvarar frågor som "hur fungerar Rackets modulsystem?" eller "hur ser objektorientering ut i det här språket?" (vad är bra att kunna?).

Projektspecifikt

Äldre material


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2016-04-04