Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Projekt

VT 2015

Projektresurser

Informationen nedan bör räcka för att komma igång med de flesta projekt. Om ni stöter på mer projektspecifika problem - som att behöva sätta sig in i hur en viss algoritm fungerar - fråga er handledare, leta på internet och i litteraturen.

Föreläsningsmaterial, kompendium

Specifikation och planering

Allmänt

  • Dokumentation för Racket.
    Besvarar frågor som "hur fungerar kommandot provide?" eller "hur ser variabelbindningar ut i Racket?". Specificerar.
  • Racket Guide.
    "a friendlier (though less precise and less complete) overview of the language." än dokumentationen ovan. Korthuggna introduktioner. Besvarar frågor som "hur fungerar Rackets modulsystem?" eller "hur ser objektorientering ut i det här språket?" (vad är bra att kunna?).

Specifikt

Äldre material

  • Mikael Silvéns slides om grafik (kod), samt kompendium. Detta dokument har en delvis mer teoretisk ingång på grafiksidan, och lite andra exempel. Läs i första hand Rasmus version.

Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2014-04-09