Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Lektioner

VT 2017

I kursen ingår lektioner i såväl vanlig lektionssal som labbsal, där koncept repeteras och fördjupas.

I denna kurs finns ingen exempelsamling som man behöver köpa, utan uppgifterna publiceras på denna sida inför varje lektion. Räkna inte med att läraren har extraexemplar, utan skriv ut/ladda ned själv. Facit till uppgifterna publiceras efter lektionerna.

Inför 2017 görs smärre förändringar av uppgifterna.


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2017-03-23