Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Laborationer

VT 2015

Under Vt1 och början av Vt2 genomförs en laborationsserie omfattande 4 laborationer (och en förberedelselaboration). För laborationerna finns ett stort antal schemalagda timmar, men räkna med att det kan behövas arbete utanför schemalagd tid. Övande kan ske antingen vid andra tillfällen då Linux-datorerna är lediga eller vid egen dator (se nedan).

Labbserie 2015

Laborationer läggs upp här.

Inlämning

Rutin för inlämning

Hitta din SVN-adress här. .

Information om inlämning finns på separat sida.

Deadlines

För att kunna få betyget Godkänd i tid (GT) på en labb, måste den vara inlämnad innan deadline. Det ska vara en riktig inlämning, som klarar alla eventuella autotester för labben. Därefter får man respons. Från det att man har fått respons har man sju kalenderdagar på sig att komplettera. Efter denna inlämning får man respons, och om laborationen inte är godkänd har man ytterligare sju kalenderdagar på sig att komplettera. Man har alltså två kompletteringar på sig.

Man kan fortfarande bli godkänd på labben om den godkänns eller lämnas in senare. Däremot kan man inte höja sitt betyg med hjälp av detta isåfall (se Examination).

Kursens alla labbar ska vara godkända dagen för tentamen i juni. Därefter hänvisas till nästa kursomgång.

Innan ni börjar

Bilda labbpar i Webreg

Man arbetar i par. Innan man börjar måste man skriva upp sig i IDA-systemet webreg: https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDC74-2015/LAB1.

Eftersom vi ska skapa SVN-repositories är det en relativt snäv deadline för att skriva upp sig. Om ni missar deadline, kontakta din laborationsassistent.

Att starta DrRacket

Starta ett terminalfönster (högerklicka på skrivbordet, välj ''Öppna terminalfönster''). Skriv därefter

drracket &

Läs först

För att minska antalet kompletteringsomgångar, börja med att ögna igenom PRAM Coding guidelines.

Innan du lämnar in, läs igenom checklistan.

Labba hemifrån

För att kunna labba hemifrån rekommenderas att ni laddar ned senaste versionen av DrRacket. Detta finns gratis att hämta på racket-lang.org/download.

Gamla studenter

Labbserien har ändrats lite sedan förra året. Om du har fått godkänt på labb X kan den dock räknas som labb X i årets kurs. Tala om för din laborationsassistent vad du är klar med.

Labbar med kompletteringar får göras om (även om du har god hjälp av din gamla kod).

Även de som gått kursen tidigare år skall labb-registrera sig. Om du har en ny labbpartner, kontakta din laborationsassistent innan ni lämnar in.


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2015-03-08