Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Fjärranslutning/SSH

VT 2015

Det går att logga in på IDA:s system hemifrån, flytta filer och göra i princip det man kan göra i en SU-sal. Detta per SSH.

Fjärrinloggning

Servern du ansluter till är remote-und.ida.liu.se (eller - med annat namn - astmatix.ida.liu.se). Användarnamn och lösenord är precis som om du loggade in på skolan.

OBS! Kontrollera att det fingerprint som anges när du ansluter är det korrekta.

LINUX/Mac

Du bör ha en SSH-klient installerad (om inte: skaffa en). Pröva att öppna ett terminalfönster och skriva "ssh [LiU-id]@astmatix.ida.liu.se" (undersök annars man-sidorna för din ssh-klient).

Windows

Hämta en SSH-klient. Ett bra, gratis alternativ är Putty. Ladda ned programmet på putty.org och anslut. Se även denna steg-för-steg-guide. Om du vill ha möjlighet att använda grafik, installera även (gratisprogrammet) Xming (finns i paket med Xming+Putty). Användarguide finns här.

OBS! Du vill inte köra DrRacket via Putty+Xming, eftersom det går fruktansvärt långsamt. Hämta din egen DrRacket på racket-lang.org/download.

Att flytta filer

LINUX/Mac

Om du har ett Linux- eller Mac-system kan du förmodligen montera (mount) din hemkatalog direkt. Undersök detta i din filhanterare. Servern är remote-und.ida.liu.se, och glöm inte markera att detta är SSH (och inte annan typ av anslutning).

Windows

Om du har ett Windowsbaserat system, skaffa en SCP-klient. Ett gratis alternativ är WinSCP, som finns att hämta på winscp.net. Anslut därifrån till remote-und.ida.liu.se. Se ovan för information om korrekt fingerprint.


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2015-01-20