Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Fjärranslutning/SSH

VT 2015

Det går att logga in på IDA:s system hemifrån, flytta filer och göra i princip det man kan göra i en SU-sal. Tidigare har SSH-anslutningar tillåtits (och det fungerar för tillfället). Det kommer dock att fasas ut, till förmån för ThinLinc-systemet.

Att ansluta till datorerna hemifrån

Följ ThinLinc-instruktionerna.

Att flytta filer

LINUX/Mac

Om du har ett Linux- eller Mac-system kan du förmodligen montera (mount) din hemkatalog direkt. Undersök detta i din filhanterare. Servern är remote-und.ida.liu.se, och glöm inte markera att detta är SSH (och inte annan typ av anslutning).

Windows

Om du har ett Windowsbaserat system, skaffa en SCP-klient. Ett gratis alternativ är WinSCP, som finns att hämta på winscp.net. Anslut därifrån till remote-und.ida.liu.se. Se ovan för information om korrekt fingerprint.


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2015-03-12