Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Föreläsningar

VT 2017

Föreläsningar

Föregående års föreläsningar finns (en stund till) här.


Extraövningar inför juni

Inför tentamen i juni höll Jalal ett antal extratillfällen för de intresserade studenter som anmälde sig. Dessa uppgifter diskuterades. Facit läggs ej upp.


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2017-06-01