Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Gamla duggor och tentor

VT 2016

Till tentor

Duggor

Duggor vt2016

Här publiceras duggor och svar, vartefter de skrivits.

Duggor vt2015
Duggor vt2014
Duggor vt2013

Här publiceras duggor och svar, vartefter de skrivits.

Duggor Vt 2012
Duggor Vt 2011

Duggor Vt 2010
Duggor Vt 2009

Skriftlig tentamen

De som ej klarat momentet TEN1 genom duggorna (KTR1, KTR2 och TEN1) eller vill höja sitt betyg måste göra en skriftlig tentamen, som testar alla momenten på kursen vid ett tillfälle. I stort är det samma typer av frågor som duggorna har. Denna tentamen ges juni, augusti och oktober.
Tidigare tentamina

På förekommen anledning: examinator 2011-2012 var Anders Haraldsson, 2013 Jalal Maleki, 2014-2015 Johannes Schmidt, 2016 Jalal Maleki.

Tentor från tidigare examinatorer (vissa med lösningar)


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2016-10-20