Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Examination

VT 2015

Examination

Kursen ger totalt 8 hp. Kursen har följande examinationsmoment:
 • LAB1: Fyra obligatoriska laborationer. Tyngdpunkt VT1. Ger 3 hp.
 • PRA1: Ett projekt under andra perioden. Ger 3 hp
 • TEN1: Antingen tre avklarade duggor under första perioden eller en skrifltig tentamen i juni, augusti och oktober. Ger 2 hp.
 • KTR1: Frivillig dugga.
 • KTR2: Frivillig dugga.

Under VT1 ges 3 duggor (KTR1, KTR2 och TEN1). Om dessa blir godkända erhålls slutbetyg för den skriftliga tentamen TEN1.

Viktiga datum

Duggadatum 2015

 • Dugga 1: torsdag 12/2 kl 8.00-10 (anmälan i Studentportalen)
 • Dugga 2: torsdag 5/3 kl 8.00-10 (anmälan i Studentportalen)
 • Dugga 3: onsdag 25/3 (i tenta-P) kl 14.00-16 (anmälan i Studentportalen)

Examination och betyg

Betyg i kursen

Projekt och labbserie

Projektet betygssätts 3/4/5. Labbserien betygssätts U/G. Om man klarar labbserien i tid (se laborationssidan för tider och regler) kan man höja sitt slutbetyg, men det som står i LADOK är U/G.

Slutbetyg

Detta sätts i grunden utifrån duggor/tenta. Har man fått betyg X på dugga/tenta, kan man aldrig få ett lägre betyg i kursen. Man kan plussa tentabetyg.

Betygshöjning

Om man har lämnat in alla laborationer i tid, börjar projektbetyget spela roll (utöver att det lagras i LADOK). Har du fått högre betyg på projektet än du har på duggorna/tentan, höjs ditt betyg från duggorna med ett steg (från 3 till 4, 4 till 5).

Detta påverkar enbart vårens duggor och tentor fram till och med tentamen juni 2014.

Duggor och tenta

Vad är en dugga?

En dugga här är en kortare (2h) salsskrivning med frågor som är starkt relaterade till vad föreläsningar, bokavsnitt och laborationerna har tagit upp. Det kan handla om att skriva egen Schemekod, följa rekursiva mönster, förstå kod och utföra uppgifter på denna, samt att kunna använda de visualiseringsmodeller för att t ex illustrera listor och omgivningar med variabelbindningar.

Hur klarar jag en dugga (gränser)

Varje dugga kan ge 12p. Man kan få totalt 36p. Man måste minst ha 3p på varje dugga för att bli godkänd (det spelar ingen roll om man har full poäng på alla andra duggor). Totalpoängen avgör betyget:

 • 18-22p ger betyg 3
 • 23-26p ger betyg 4
 • 27-36 ger betyg 5.

Det finns en tenta. Ska jag skriva den?

Gör detta om du inte har skrivit godkänt på duggaserien, eller vill ha ett högre betyg. Har du klarat duggorna, får du godkänt på TEN1-momentet (utan att behöva skriva tentan i juni)

Duggor från tidigare år, gäller de?

Nej. Om du har skrivit en dugga tidigare år (och inte är nöjd med resultatet), ska du skriva tentan. Du får inte skriva om duggorna, inte ens skriva om hela duggaserien.

Anmälan till duggorna

Du måste anmäla dig till duggorna själv. Det gör du i Studentportalen (som med en vanlig tenta).


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2015-02-17