Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Examination

VT 2016

Examination

Kursen ger totalt 8 hp. Kursen har följande examinationsmoment:
  • LAB1: Fyra obligatoriska laborationer. Tyngdpunkt VT1. Ger 3 hp.
  • PRA1: Ett projekt under andra perioden. Ger 3 hp
  • TEN1: Antingen tre avklarade duggor under första perioden eller en skriftlig tentamen i juni, augusti och oktober. Ger 2 hp.
  • KTR1: Frivillig dugga.
  • KTR2: Frivillig dugga.

Under VT1 ges 3 duggor (KTR1, KTR2 och TEN1). Om dessa blir godkända erhålls slutbetyg för den skriftliga tentamen TEN1.

Viktiga datum

Duggadatum 2016

  • Dugga 1: måndag 8/2 kl 8.00-10 (anmälan i Studentportalen)
  • Dugga 2: torsdag 3/3 kl 8.00-10 (anmälan i Studentportalen)
  • Dugga 3: torsdag 7/4 kl 8-10 (anmälan i Studentportalen)

Examination och betyg

Betyg i kursen

Projekt och labbserie

Projektet betygssätts 3/4/5. Labbserien betygssätts U/G. Projekt och labbserie kan ge möjlighet till att man får högre betyg än sitt duggabetyg (se nedan).

Slutbetyg

Detta sätts i grunden utifrån duggor/tenta. Har man fått betyg X på dugga/tenta, kan man aldrig få ett lägre betyg i kursen. Man kan alltid plussa tentabetyg.

Betygshöjning

För att gynna att man följer kursens takt finns möjligheten att få betygshöjningar om man lyckas bra med projekt, och gör labbar i tid.

Godkänd i tid på alla laborationer

Den som har godkänt i tid (GT) på alla laborationer, kan få sitt betyg höjt ett steg relativt dugga/tentabetyg. Godkänt i tid betyder att man har gjort en ok förstainlämning (riktigt försök, som klarar autotester) som blivit godkänd direkt, eller efter högst en komplettering. Komplettering ska ske inom en kalendervecka från att laborationsassistenten har rättat labben.

Projektbetyg
4 5
TEN1-U U U
TEN1-3 4 4
TEN1-4 4 5
TEN1-5 5 5
I tabellen kan vi utläsa hur slutbetyg sätts i kursen. TEN1-betyget är betyget på duggaserien eller juni-tentan. Den här tabellen kan man följa om man har fått GT på alla labbar.

Femma på projektet

För att tidiga missar i labbserien inte ska ge alltför skevt utslag, kan ett projekt med betyg 5 höja betyget ett steg (till 4/5) oavsett om man fått GT eller ej.

När gäller höjningsreglerna? Vem gäller höjningsreglerna?

Detta gäller enbart kursens förstagångsregistrerade studenter, och för resultat från vårens duggor och tentamen i juni 2016. Därefter gäller inte höjningsreglerna. Man kan dock såklart plussa vid omtentatillfällen, och höja sitt slutbetyg på det viset.

Duggor och tenta

Vad är en dugga?

En dugga här är en kortare (2h) salsskrivning med frågor som är starkt relaterade till vad föreläsningar, bokavsnitt och laborationerna har tagit upp. Det kan handla om att skriva egen Racket-kod, följa rekursiva mönster, förstå kod och utföra uppgifter på denna, samt att kunna använda de visualiseringsmodeller för att t ex illustrera listor och omgivningar med variabelbindningar.

Hur klarar jag en dugga (gränser)

Varje dugga kan ge ett visst antal poäng. Man måste vara godkänd på varje enskild dugga för att bli godkänd på duggaserien. Om man blir godkänd, avgörs betyget (moment TEN1) av den totala poängen. Det är däremot inte så att ett underkänt resultat på en tidigare dugga kan "kompenseras" genom att man tar fler poäng på en senare.

Det finns en tenta. Ska jag skriva den?

Gör detta om du inte har skrivit godkänt på duggaserien, eller om du vill ha ett högre betyg. Har du klarat duggorna, får du godkänt på TEN1-momentet (utan att behöva skriva tentan i juni).

Duggor från tidigare år, gäller de?

Nej. Om du har skrivit en dugga tidigare år (och inte är nöjd med resultatet), ska du skriva tentan. Du får inte skriva om duggorna, inte ens skriva om hela duggaserien.

Anmälan till duggorna

Du måste anmäla dig till duggorna själv. Det gör du i Studentportalen (som med en vanlig tenta).


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2016-03-03