Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Kontakta


Examinator och kursledare

Jalal Maleki

Kursassistent

Anders Märak Leffler

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Alexander Bärlund ( aleba707@student.liu.se )
Carl Ekman ( carek025@student.liu.se )
Denise Härnström ( denha296@student.liu.se )
Helena Kihlström ( helki570@student.liu.se )
Joakim Johnander ( joajo445@student.liu.se )
Johan Billman ( johbi142@student.liu.se )
Jonas Wallgren
Linnea Faxén ( linfa440@student.liu.se )
Lisa Eriksson ( liser858@student.liu.se )
Tommy Karlsson ( tomka260@student.liu.se )

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2012-01-11