Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer

Ht1 2013


Kursen ersätter till del de gamla kurserna TDDB56 Algoritmer och optimering samt TDDB57 Datastrukturer och algoritmer och läses av programmen D (Datateknik) och C (Datavetenskap). Kursen är även identisk med TDDC91 Datastrukturer och algoritmer för IT-programmet (Informationsteknik) och kurserna samläses.

Senaste nytt...


21 jan 2015  Tentavisning
 

Visning av tentamen som gavs 8 jan blir måndag 26/1 kl 12.00-12:30 i Donald Knuth, IDA Hus B, 1tr.


10 nov 2014  Tentavisning
 

Visning av tentamen som gavs 27 okt blir torsdag 13/11 kl 12.00-12:45 i Donald Knuth, IDA Hus B, 1tr.


2014‑09‑10  Kursen utgår
 

Observera att från och med 2014 ges inte kursen TDDC70 längre. (Fyra extra tentatillfällen kommer att ges.) IT:s kurs TDDC91 är återigen en separat kurs med egen kurshemsida.


 


Sidansvarig: Tommy Färnqvist
Senast uppdaterad: 2014-09-16