Göm menyn

TDDC69 Objektorienterad prog. och Java

HT1 2013


Välkommen till kursen Objektorienterad programmering och Java!

Kursen är numera ersatt av TDDD78.

Senaste nytt...


151016  Redovisning av labbar och projekt
 

För att redovisa labbar och projekt i TDDC69, kontakta examinatorn. Information om redovisningstillfällen och deadlines finns under nya kursen TDDD78.


150326  Redovisning av labbar
 

I omtentaperioden kommer det att finnas möjlighet att demonstrera och lämna in kvarvarande labbar i Java/OO (dock inte projekt). Se vidare information under nya kursen TDDD78.


150127  Framtida demonstrationer och kompletteringar
 

Om du har kvar labbar eller projekt i den här kursen: Kontakta examinatorn i god tid för att diskutera hur du på bästa sätt kan komplettera och avsluta kursen, och om du ska fortsätta på de gamla labbarna eller byta till de nya från TDDD78. Inlämning av kompletteringar kommer i princip att hanteras enligt samma schema som årets inlämningar och kompletteringar för TDDD78.Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2014-10-14