Göm menyn

TDDC69 Objektorienterad prog. och Java

HT1 2013


Denna kurs är numera ersatt av TDDD78.

Har du kvar labbar eller projekt?

Från och med 2018 kan du bara redovisa labbar och projekt enligt TDDD78. IDAs policy är att man redovisar under kursens gång eller gör om labbserien nästa år. VI ger nu möjlighet att redovisa enligt gamla reglerna ända till oktober 2017, så deadline har totalt utökats med fyra år. Därefter måste vi sätta punkt för TDDC69.

Om du redovisar under 2017 ska du redovisa på tillfällen som anordnas för TDDD78 (fram till komplettering 2 i oktober), följa hela tidplanen för TDDD78 inklusive inlämning av projektbeskrivning, och använda den senaste konfigurationen för inspektionsvarningar i IDEA. Kontakta examinatorn i god tid för att diskutera hur du på bästa sätt kan komplettera och avsluta kursen, och om du ska fortsätta på de gamla labbarna eller byta till de nya från TDDD78. För vissa blir det minst arbete att byta till den nya labbserien, även om man har kommit en bit på den gamla eller till och med börjat på projektet – det beror på exakt vad man har gjort.


Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2017-01-13