Göm menyn

TDDC69 Objektorienterad prog. och Java

HT1 2013


Välkommen till kursen Objektorienterad programmering och Java!

Kursen är numera ersatt av TDDD78.

Senaste nytt...


141014  Demonstrationer och kompletteringar
 

Nästa tillfälle för demonstration av projekt/labbar är måndag 141020 klockan 10.30 i SU14, tillsammans med den nya kursen TDDD78. Demonstration krävs om ni inte har demonstrerat förut, om ni har gjort stora utökningar med nya finesser eller om er labbhandledare inte finns kvar som handledare i TDDD78. I övrigt räcker det att lämna in elektroniskt.

Deadline för inlämning av labbar och projekt är söndag 141026. Följ instruktionerna, inklusive att gå genom projekt med IDEAs inspektioner.

(Epostlistan för kursen finns tyvärr inte kvar.)


140819  Demonstrationer och kompletteringar
 

Nästa tillfälle för demonstrationer är måndag 140825 klockan 15.15 i SU15-16, tillsammans med den nya kursen TDDD78. Var förberedda: Som vanligt går labbhandledarna när det inte finns kvar någon som är färdig att redovisa.

De som redan har demonstrerat projektet behöver inte komma utan kan lämna in eventuella kompletteringar elektroniskt. Labbar som inte är klara måste däremot redovisas personligen.

Deadline för inlämning av labbar och projekt är onsdag 140827 (natten till torsdag). Se till att följa instruktionerna, inklusive att gå genom projekt med IDEAs kodinspektioner.

(Epostlistan för kursen finns tyvärr inte kvar.)


140127  Betygsättning av labbar och projekt
 

Som diskuteras på deadline-sidan kommer vi att betygsätta kvarvarande labbar och projekt senast en kalendermånad efter inlämningstillfället i tenta-p, dvs. 140216.Sidansvarig: Jonas Kvarnström
Senast uppdaterad: 2014-10-14