Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering i Ada

Alla meddelanden2013‑10‑25  Kursen nedlagd
 

Eftersom kursen inte kommer gå fler gånger är det nu följande som gäller för kvarvarande laborationer: redovisning sker muntligt och skriftligt i samband med de omtentaperioder då denna kurs är aktuell (se studentportalen). De labbar som ska redovisas skickas in till kursledare i god tid innan omtentaperioden med tider som passar för redovisning. Om du fortfarande har laborationer kvar när tentan slutar gå (mars 2015) kommer du inte få möjlighet att redovisa dessa utan får kontakta studievägledning för utbyte av kurs.


20/2  Redovisningen måndagen den 25/2
 

Redovisningspasset den 25/2 är ett s.k. extrapass vilket betyder att vi inte kommer prioritera någon speciell lab utan tillfället är till för att redovisa labbar som ännu inte redovisats. Assistenterna kommer vara närvarande i minst två timmar men kommer gå när det inte längre finns studenter som vill redovisa. Det betyder alltså att vi inte kommer vänta på kompletteringar eller studenter som kommer i slutet av passet. Dessutom är det ett väldigt långt pass vilket betyder att assistenterna behöver minst en rast för att orka. En paus finns redan nu inbokad 17.45-18.15.


12/2  Redovisning A5 (måndagen den 18/2)
 

Redovisning för lab fem kommer ske i två olika grupper för att minimera väntetiden för er. Precis som tidigare kommer vi prioritera redovisningar för lab fem under den tid ni står listade. Om ni vill redovisa andra laborationer ska detta ske i slutet av passet (efter 17:00). Vi kan inte heller garantera att det finns assistenter kvar efter 19:00 på måndag. Assistenterna kommer lämna salen när det inte längre finns studenter som har labbar att redovisa. Vilken grupp du tillhör kan du se på kursens schemasidor till vänster.


24/1  Laboration 3
 

Tänk på följande delar när ni löser lab 3:

    1: Programmet får inte krascha om någon av kommandoradsargumenten utelämnas.
    2: Raderna ska jämföras omvänt lexiografiskt, det räcker inte att jämföra
    ett eller två index i del C.
    3: Ni får INTE ändra på sorteringsalgoritmen efter del A
    
Deadline för lab 3 är dessutom flyttad till fredag 1/2.


18/1  Projekt för gamla studenter
 

I år är det Linus Olsson som har hand om alla faser i projektet. Om ni gått kursen tidigare år och har projektet kvar kan ni kontakta honom för information.


7/1  Hemsidorna uppdaterade ...
 

Nu är vi på G. Alla hemsidor är färdiga inför kursstart. Eventuella ändringar meddelas via e-post senare.Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2012-12-10