Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering i Ada

Vt1 2013


Kursen är nedlagd och gick sista gången VT1 2013. Tentor går till VT1 2015 och labbar kan tills dess redovisas i samband med tentamenstillfällen.

Senaste nytt...


2013‑10‑25  Kursen nedlagd
 

Eftersom kursen inte kommer gå fler gånger är det nu följande som gäller för kvarvarande laborationer: redovisning sker muntligt och skriftligt i samband med de omtentaperioder då denna kurs är aktuell (se studentportalen). De labbar som ska redovisas skickas in till kursledare i god tid innan omtentaperioden med tider som passar för redovisning. Om du fortfarande har laborationer kvar när tentan slutar gå (mars 2015) kommer du inte få möjlighet att redovisa dessa utan får kontakta studievägledning för utbyte av kurs.Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-10-25