Göm menyn

TDDC68 Imperativ programmering i Ada

Vt1 2010


Senaste nytt...


12/1  Nyheter i år (och några gamla saker) ...
 

Vi har i år infört ett antal labpass för dem som känner att de behöver prata med assistent eller behöver lite extra hjälp. Detta hoppas vi skall fungera bättre än den variant vi hade ifjol.

Precis som förra året har vi i denna kurs INTE delat upp lektionsgrupperna efter klasserna utan att vi har bokat upp ett antal salar för hela årskursen. Detta beroende på att vi kommer att köra i lite olika tempo i de olika klassrummen. Mer om detta på första FÖ.

Detsamma gäller redovisningstillfällena. Vi har inte delat upp er i grupper så att ni har olika assistenter. Detta ger dock att det kan bli lite strul och långa väntetider om alla studenter kommer samtidigt för att redovisa. Vi delar därför upp er i grupper om ca 12-15 personer och ni får olika tider för redovisningar inom de givna schemalagda tiderna. Se mer om detta på det gruppindelade schemat. Mer även om detta på första FÖ.

I kursinformationen finns en plan över hur det är tänkt att FÖ, LE, etc. ligger och vad de är till för. Se i denna!


12/1  Alla FÖ:s OH-bilder utlagda.
 

OBS! Jag använder inte mer OH-bilder i kursen än de som ligger ute på hemsidan nu så det kommer inte mer material på hemsidorna gällande FÖ. De FÖ jag håller bygger på mycket diskussion runt hur man gör och vad som händer. Inte så mycket skrivande på tavla eller visande av OH-bilder alltså. Diskussionen är det som ger något. Inte det skrivna.


12/1  Hemsidorna uppdaterade ...
 

Nu finns kurshemsidorna för kursen utlagda. Det som saknas för tillfället är gruppindelningen. Detta kommer inom "kort".


12/1  Hemsidorna uppdateras ...
 

Kurshemsidorna uppdateras under dagen.Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2010-01-12