Göm menyn

Projekt

Anvisningar för projektarbete

Läs igenom de allmänna anvisningarna innan du gör något annat!

Följande tider gäller för projektarbetet i TDDC67 hösten 2011:

  • Val av projekt senast söndag 30/10 via WebReg.
  • Första projektmöte onsdag 2/11 kl 10-12 (se schemat för att lokalisera din handledare)
  • Redovisning av projekt torsdag 8/12 enligt tider i schemat

Projektbeskrivningar

Under hösten 2011 kommer vi att erbjuda följande projekt.

Exempelprojekt

För att förtydliga vad vi menar med specifikation och dokumentation har vi konstruerat ett exempelprojekt som implementerar det klassiska spelet Tre i rad. Observera att projektet är allt för litet för att kunna bli godkänt i den här kursen. Era projekt kommer att bli mer omfattande.

Projektet - versionhantering med Subversion (SVN)

Det finns ett verktyg ni kan ha nytta av i projektet. Det är versionshantering med Subversion, SVN. Detta sätts upp för alla projektgrupper. Det är fritt att använda detta om man önskar. Det finns andra alternativ på nätet.

Bekskrivning av SVN finns under en annan kurs med kurskod TDDC74. http://www.ida.liu.se/~TDDC74/material/svn.shtml
Följ instruktioner och byt TDDC74 mot TDDC67.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2011-11-07