Göm menyn

Lektioner

Här finns lektionsmaterial i form av OH-bilder, exempel och utdelat material som kan ha använts på lektioner i Funktionell programmering i Lisp. Din lektionsledare kan mycket väl ha planerat om lektionerna eller använt annat material, men förhoppningsvis kan du ha nytta av materialet ändå. Observera att numreringen av lektioner och laborationer har skiftat en del mellan åren.


Lektioner TDDC66

Rekursion

 • Grundläggande rekursion (2001-01-25) [PDF]
 • Svar på några övningar (2005-01-27) [TXT]

Listor

 • Vi brukar gå igenom en del övningar som finns i exempelsamlingens avsnitt B, t.ex. B2, B4, B7 och B10.
 • Svar på några övningar (2005-02-11) [TXT]

Högre ordningens funktioner

 • Högre ordningens funktioner och lambda-uttryck (2006-09-19) [PDF]
 • Högre ordningens funktioner och lambda-uttryck (2004-02-23) [PDF]
 • Svar på några övningar (2005-02-16) [TXT]

Lektioner TDDC67

Testning och felsökning

 • OH-bilder (2004-09-29) [PDF]
 • Häfte med felsökningsstrategier (2000-10-02) [PDF]
 • Vanliga fel (2000-10-05) [PDF]
 • Felsökning med :continue i Allegro (2000-10-05) [PDF]
 • Anropsstacken i Allegro (2000-10-05) [PDF]
 • Symboltabellen (2000-10-05) [PDF]

Abstraktion

 • Abstration och introduktion till almanackan (2004-02-23) [PDF]
 • Exempel på abstraktion - rationella tal (2000-09-25) [PDF]
 • Tips inför uppgift 3C - gemensamma tider (2001-09-19) [PDF]

Kalkylspråket

 • Introduktion till laboration 4 (2001-03-22) [PDF]

Makro

 • Makro (2005-11-10) [PDF]

Arrayer, poster och strukturändrande funktioner

 • Arrayer (2000-11-01) [PDF]
 • Strukturändrande funktioner (2000-10-20) [PDF]
 • Övningar (2002-04-26) [PDF]

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-08-02