Göm menyn

Tips vid testning

Här finns material om hur du kan testa dina program.

  • tester.cl
    Ett exempel, som kan ge idéer på hur man kan skriva en rutin som testar en funktion. I detta fall är den tillämplig på Uppgift 2A, logikvärdesuttryck. Du kan ladda in denna fil och direkt testa om din lösning fungerar.
  • En lektion innehåller material om testning och felsökning.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2004-11-08