Göm menyn

Kriterier

Hur bedöms dina laborationer? Följande lista utgör baskriterierna för hur vi vill att dina laborationsrapporter ska se ut. Vi tillämpar dem lite lösare i början (i kursen TDDC66). Samma kriterier används också för att ge omdöme om laborationsserien i TDDC67 (G eller VG), vilket används som grund för eventuell betygshöjning.

1. Formattering
 • Programkoden ska vara indenterad enligt gängse regler.
 • Raderna ska vara så långa att programkoden går att läsa lätt både på skärm och på papper.
 • Programkod på papper ska skrivas ut med fastbreddstypsnitt.
2. Kommentarer
 • Kommentarer ska hjälpa läsaren att snabbare sätta sig in i programkoden.
 • Kommentarer ska komplettera programkoden och förklara det som inte framgår direkt.
 • Kommentarerna ska vara skrivna på korrekt och rättstavad svenska eller engelska. Använd det ena språket konsekvent.
 • Kommentarerna bör dokumentera in- och utdata.
3. Namngivning
 • Namn på funktioner, parametrar och variabler ska förklara syftet.
 • Namngivningen ska vara konsekvent med avseende på språk och utseende.
 • Namngivningen ska följa gängse Common Lisp-standard.
4. Val av funktioner
 • Man bör inte använda en ineffektiv lösning utan bra motivering.
 • Man bör inte gå omvägar, utan ska alltid försöka hitta den funktion som gör det man vill.
 • Man bör använda if och cond på ett sätt som gör det uppenbart för läsaren vad som avses.
5. Struktur och abstraktion
 • Den valda lösningen ska vara lätt att förklara.
 • Implementationen av lösningen ska vara lätt att läsa.
 • Vedertagna kodmallar ska användas.
6. Testning
 • Representativa testfall ska testas.

Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2007-11-20